Kushtetuesja pezullon Vetingun e kërkon ndihmën e “Komisionit të Venecias” - Shqiptari i Italisë

Shqipëri
Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka pranuar kërkesën e parlamentarëve të PD-së për pezullimin e zbatimit të ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (Vendimi i Plotë)
Reagojnë BE e ShBA: “Njohim autoritetin shqiptar”
Kostitucionalistët: “A është Gjykata Kushtetuese në konflikt interesi?”

Gjykata Kushtetuese vendosi të martën, më 25 tetor të pezullojë punën për zbatimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të njohur më së shumti si “procesi i vetingut”, dhe njoftoi se do të kërkojë një opinion nga Komisioni i Venecias para se të marrë një vendim përfundimtar mbi çështjen, një masë kjo që pritet të shtyjë për të palktën disa muaj fillimin e procesit që konsiderohet si thelbi i Reformës në Drejtësi.

Procesi i Vetingut parashikon që korpusi aktual i Gjykatësve dhe Prokurorëve të kalojnë në një hetim të thelluar të aftësisë profesionale dhe të pastërtisë së figurës përmes analizimit të aseteve dhe aktiviteteve të tjera ekonomike të tyre, proces që synon të pastrojë sistemin nga gjykatësit dhe prokurorët që rezultojnë me pasuri të pajustifikuara.

Pas miratimit të paketës së ndryshimeve kushtetuese të Reformës në Drejtësi në korrik, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin e vetingut në gusht 2016, në një seancë të jashtëzakonshme ku opozita u ankua se qeveria po i krijonte mundësi vetes të kontrollonte procesin e kontrollit të gjykatësve dhe prokurorëve.

Gjithsesi, Presidenti Bujar Nishani nuk e dekretoi dhe as nuk e ktheu për shqyrtim në parlament këtë ligj, duke bërë që ligji të hyjë në fuqi automatikisht. Partia Demokratike pas kësaj iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, e cila mori vendimin e pezullimit.

Procesi i vetingut përcakton mënyrën e kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në komponentët e pasurisë, pastërtisë së figurës dhe vlerësimit profesional. Ai përcakton gjithashtu edhe kompetencat e institucioneve të vetingut-Komisioni i Pavarur i Kualifikimeve, Kolegji i Apelimit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

Por roli i institucioneve të tjera që do të përfshihen në këtë proces shkaktoi krisjen e konsensusit të arritur në miratimin e ndryshimeve kushtetuese.

PD konteston rolin kyç sipas saj që Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, ILDKPKI, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, Shkolla e Magjistraturës, Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave dhe Ministria e Brendshme do të kenë në procesin e vetingut.

Ndërkohë, dërgimi i ligjit në fjalë nga Gjykata Kushtetuese për në Komisionin e Venecias për opinion nënkupton që edhe shumë muaj të tjerë do të duhet të kalojnë para se ligji në fjalë të hyjë në fuqi.

Ja si e argumenton Kushtetuesja vendimin e saj:

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, sot me daten 25.10.2016 në çështjen me:

Kërkues: 1/5-ta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë – Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike

Subjekte të interesuara: Kuvendi i Shqipërisë

Objekti: Deklarimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pezullimi i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Baza Ligjore: Nenet 4, 7, 17, 32, 42, 49, 78, 124, 131/a, 134/c, 145, 148, 179/b dhe nenet A-G të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Pasi mori në shqyrtim kërkesën e paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në bazë të nenit 45 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

Vendosi:

– Pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

– Kërkimin e amicus curia nga Komisioni i Venecias në lidhje me pajtueshmërinë e ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

– Pranimin e kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë për të marrë pjesë në gjykim si subjekt i interesuar.


Reagojnë SHBA dhe BE pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese: “Respektojmë autoritetin shqiptar, por nxisim të gjitha palët të mos humbasin kohë”

SHBA dhe BE kanë reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, për të pezulluar ligjin e Vetingut. Me anë të një deklarate për shtyp, thuhet se SHBA dhe Be mbeten të përkushtuara për zbatimin e plotë të reformës së gjyqësorit.

“Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian respektojnë autoritetin e Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar Ligjin e Vetingut dhe pezulluar zbatimin e tij. Gjykata Kushtetuese ka thënë se do t’ia referojë ligjin Komisionit të Venecias.

Nxisim që ky referim të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur për të parandaluar vonesa. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian mbeten të përkushtuar ndaj zbatimit të plotë të reformës së gjyqësorit” thuhet në deklaratë.


Reagojnë kostitucionalistët: “A është Gjykata Kushtetuese në konflikt interesi?”

Sipas konstitucionalistëve, ajo që vuan më shumë nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese është pikërisht Reforma në Drejtësi, për shkak se sipas Kushtetutës, kjo gjykatë nuk ka asnjë afat shqyrtimi të kërkesës finale, duke bërë që reforma të shtyhet në kohë, minimalisht pas zgjedhjeve të vitit 2017.

“Është problemi i konflikti të interesit që ka kjo Gjykatë Kushtetuese, pasi do t’i nënshtrohet edhe vetë procesit të vetingut. Pra ajo po gjykon një ligj, që do ta gjykojë edhe atë, do ta kontrollojë edhe Gjykatën Kushtetuese”, shprehet Çlirim Gjata, ish-kryetar i KQZ-së për “TCH”.

“Unë e shikoj si një zgjidhje në kushtet e mungesës së një rrugëdaljeje që kishte Gjykata Kushtetetuse, e cila nëse do të shprehej për antikushtetutshmërinë, ajo që kishte kërkuar opozita, do të akuzohej për konflikte interesi”, thotë opinionisti Arjan Vasjari.

“Ajo ku do të mbështetet ‘Venecia’, thelbi i saj është fakti nëse ky ligj i tejkalon ato që ka vendosur Kushtetuta e re, apo nuk i tejkalon? Cenohet sadopak parimi i pavarësisë së gjyqësorit nga ky ligj? Po qe se ata arrijnë në mendimin që cenohet sadopak, këtu nuk të fal Europa, këtu s’të fal Venecia. Kështu që, nëse ‘Venecia’ i jep një minus sado të vogël këtij ligji, atëherë Gjykata Kushtetuese do ta rrisë masën e minusit. Kjo do të bëjë që gjithçka të kthehet nga e para. Atëherë e gjithë ajo Kushtetutë, 140 votat dhe për më keq të gjitha ato duartrokitje do të presin, ndoshta edhe pas zgjedhjeve”, shton më tej Gjata.

“Jemi absolutisht në kohë për të parë, absolutisht përpara zgjedhjeve dhe nuk ka lidhje fare me zgjedhjet, të shohim të implemetuar konkretisht aplikimin e Reformës në Drejtësi dhe të vetingut, i cili në fakt ngelet ‘thembra e Akilit’, në fakt është vetë reforma. Jam i bindur që nuk ka lidhje fare me zgjedhjet. Por besoj që ky është një impas totalisht kalimtar, që nën gjykimin tim nuk do të prekë aspak në terma kohorë e jo substancialë, aplikimin e Reformës në Drejtësi dhe vetingun, besoj në harkun kohor të 60-90 ditëve”, thotë gjithashtu Vasjari.

 

Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka pranuar kërkesën e parlamentarëve të PD-së për pezullimin e zbatimit të ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (Vendimi i Plotë)
Reagojnë BE e ShBA: “Njohim autoritetin shqiptar”
Kostitucionalistët: “A është Gjykata Kushtetuese në konflikt interesi?”

Gjykata Kushtetuese vendosi të martën, më 25 tetor të pezullojë punën për zbatimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të njohur më së shumti si “procesi i vetingut”, dhe njoftoi se do të kërkojë një opinion nga Komisioni i Venecias para se të marrë një vendim përfundimtar mbi çështjen, një masë kjo që pritet të shtyjë për të palktën disa muaj fillimin e procesit që konsiderohet si thelbi i Reformës në Drejtësi.

Procesi i Vetingut parashikon që korpusi aktual i Gjykatësve dhe Prokurorëve të kalojnë në një hetim të thelluar të aftësisë profesionale dhe të pastërtisë së figurës përmes analizimit të aseteve dhe aktiviteteve të tjera ekonomike të tyre, proces që synon të pastrojë sistemin nga gjykatësit dhe prokurorët që rezultojnë me pasuri të pajustifikuara.

Pas miratimit të paketës së ndryshimeve kushtetuese të Reformës në Drejtësi në korrik, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin e vetingut në gusht 2016, në një seancë të jashtëzakonshme ku opozita u ankua se qeveria po i krijonte mundësi vetes të kontrollonte procesin e kontrollit të gjykatësve dhe prokurorëve.

Gjithsesi, Presidenti Bujar Nishani nuk e dekretoi dhe as nuk e ktheu për shqyrtim në parlament këtë ligj, duke bërë që ligji të hyjë në fuqi automatikisht. Partia Demokratike pas kësaj iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, e cila mori vendimin e pezullimit.

Procesi i vetingut përcakton mënyrën e kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në komponentët e pasurisë, pastërtisë së figurës dhe vlerësimit profesional. Ai përcakton gjithashtu edhe kompetencat e institucioneve të vetingut-Komisioni i Pavarur i Kualifikimeve, Kolegji i Apelimit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

Por roli i institucioneve të tjera që do të përfshihen në këtë proces shkaktoi krisjen e konsensusit të arritur në miratimin e ndryshimeve kushtetuese.

PD konteston rolin kyç sipas saj që Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, ILDKPKI, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, Shkolla e Magjistraturës, Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave dhe Ministria e Brendshme do të kenë në procesin e vetingut.

Ndërkohë, dërgimi i ligjit në fjalë nga Gjykata Kushtetuese për në Komisionin e Venecias për opinion nënkupton që edhe shumë muaj të tjerë do të duhet të kalojnë para se ligji në fjalë të hyjë në fuqi.

Ja si e argumenton Kushtetuesja vendimin e saj:

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, sot me daten 25.10.2016 në çështjen me:

Kërkues: 1/5-ta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë – Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike

Subjekte të interesuara: Kuvendi i Shqipërisë

Objekti: Deklarimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pezullimi i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Baza Ligjore: Nenet 4, 7, 17, 32, 42, 49, 78, 124, 131/a, 134/c, 145, 148, 179/b dhe nenet A-G të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Pasi mori në shqyrtim kërkesën e paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në bazë të nenit 45 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

Vendosi:

– Pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

– Kërkimin e amicus curia nga Komisioni i Venecias në lidhje me pajtueshmërinë e ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

– Pranimin e kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë për të marrë pjesë në gjykim si subjekt i interesuar.

Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka pranuar kërkesën e parlamentarëve të PD-së për pezullimin e zbatimit të ligjit “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” (Vendimi i Plotë)
Reagojnë BE e ShBA: “Njohim autoritetin shqiptar”
Kostitucionalistët: “A është Gjykata Kushtetuese në konflikt interesi?”

Gjykata Kushtetuese vendosi të martën, më 25 tetor të pezullojë punën për zbatimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të njohur më së shumti si “procesi i vetingut”, dhe njoftoi se do të kërkojë një opinion nga Komisioni i Venecias para se të marrë një vendim përfundimtar mbi çështjen, një masë kjo që pritet të shtyjë për të palktën disa muaj fillimin e procesit që konsiderohet si thelbi i Reformës në Drejtësi.

Procesi i Vetingut parashikon që korpusi aktual i Gjykatësve dhe Prokurorëve të kalojnë në një hetim të thelluar të aftësisë profesionale dhe të pastërtisë së figurës përmes analizimit të aseteve dhe aktiviteteve të tjera ekonomike të tyre, proces që synon të pastrojë sistemin nga gjykatësit dhe prokurorët që rezultojnë me pasuri të pajustifikuara.

Pas miratimit të paketës së ndryshimeve kushtetuese të Reformës në Drejtësi në korrik, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin e vetingut në gusht 2016, në një seancë të jashtëzakonshme ku opozita u ankua se qeveria po i krijonte mundësi vetes të kontrollonte procesin e kontrollit të gjykatësve dhe prokurorëve.

Gjithsesi, Presidenti Bujar Nishani nuk e dekretoi dhe as nuk e ktheu për shqyrtim në parlament këtë ligj, duke bërë që ligji të hyjë në fuqi automatikisht. Partia Demokratike pas kësaj iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, e cila mori vendimin e pezullimit.

Procesi i vetingut përcakton mënyrën e kontrollit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në komponentët e pasurisë, pastërtisë së figurës dhe vlerësimit profesional. Ai përcakton gjithashtu edhe kompetencat e institucioneve të vetingut-Komisioni i Pavarur i Kualifikimeve, Kolegji i Apelimit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

Por roli i institucioneve të tjera që do të përfshihen në këtë proces shkaktoi krisjen e konsensusit të arritur në miratimin e ndryshimeve kushtetuese.

PD konteston rolin kyç sipas saj që Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, ILDKPKI, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, Shkolla e Magjistraturës, Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave dhe Ministria e Brendshme do të kenë në procesin e vetingut.

Ndërkohë, dërgimi i ligjit në fjalë nga Gjykata Kushtetuese për në Komisionin e Venecias për opinion nënkupton që edhe shumë muaj të tjerë do të duhet të kalojnë para se ligji në fjalë të hyjë në fuqi.

Ja si e argumenton Kushtetuesja vendimin e saj:

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, sot me daten 25.10.2016 në çështjen me:

Kërkues: 1/5-ta e Deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë – Anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike

Subjekte të interesuara: Kuvendi i Shqipërisë

Objekti: Deklarimi i papajtueshmërisë me Kushtetutën i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Pezullimi i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Baza Ligjore: Nenet 4, 7, 17, 32, 42, 49, 78, 124, 131/a, 134/c, 145, 148, 179/b dhe nenet A-G të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenet 6 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Pasi mori në shqyrtim kërkesën e paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në bazë të nenit 45 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

Vendosi:

– Pezullimin e zbatimit të ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

– Kërkimin e amicus curia nga Komisioni i Venecias në lidhje me pajtueshmërinë e ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

– Pranimin e kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë për të marrë pjesë në gjykim si subjekt i interesuar.

Reagojnë SHBA dhe BE

Reagojnë SHBA dhe BE pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese: “Respektojmë autoritetin shqiptar, por nxisim të gjitha palët të mos humbasin kohë”

SHBA dhe BE kanë reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, për të pezulluar ligjin e Vetingut. Me anë të një deklarate për shtyp, thuhet se SHBA dhe Be mbeten të përkushtuara për zbatimin e plotë të reformës së gjyqësorit.

“Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian respektojnë autoritetin e Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar Ligjin e Vetingut dhe pezulluar zbatimin e tij. Gjykata Kushtetuese ka thënë se do t’ia referojë ligjin Komisionit të Venecias.

Nxisim që ky referim të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur për të parandaluar vonesa. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian mbeten të përkushtuar ndaj zbatimit të plotë të reformës së gjyqësorit” thuhet në deklaratë.

Reagojnë kostitucionalistët

Reagojnë kostitucionalistët: “A është Gjykata Kushtetuese në konflikt interesi?”

Sipas konstitucionalistëve, ajo që vuan më shumë nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese është pikërisht Reforma në Drejtësi, për shkak se sipas Kushtetutës, kjo gjykatë nuk ka asnjë afat shqyrtimi të kërkesës finale, duke bërë që reforma të shtyhet në kohë, minimalisht pas zgjedhjeve të vitit 2017.

“Është problemi i konflikti të interesit që ka kjo Gjykatë Kushtetuese, pasi do t’i nënshtrohet edhe vetë procesit të vetingut. Pra ajo po gjykon një ligj, që do ta gjykojë edhe atë, do ta kontrollojë edhe Gjykatën Kushtetuese”, shprehet Çlirim Gjata, ish-kryetar i KQZ-së për “TCH”.

“Unë e shikoj si një zgjidhje në kushtet e mungesës së një rrugëdaljeje që kishte Gjykata Kushtetetuse, e cila nëse do të shprehej për antikushtetutshmërinë, ajo që kishte kërkuar opozita, do të akuzohej për konflikte interesi”, thotë opinionisti Arjan Vasjari.

“Ajo ku do të mbështetet ‘Venecia’, thelbi i saj është fakti nëse ky ligj i tejkalon ato që ka vendosur Kushtetuta e re, apo nuk i tejkalon? Cenohet sadopak parimi i pavarësisë së gjyqësorit nga ky ligj? Po qe se ata arrijnë në mendimin që cenohet sadopak, këtu nuk të fal Europa, këtu s’të fal Venecia. Kështu që, nëse ‘Venecia’ i jep një minus sado të vogël këtij ligji, atëherë Gjykata Kushtetuese do ta rrisë masën e minusit. Kjo do të bëjë që gjithçka të kthehet nga e para. Atëherë e gjithë ajo Kushtetutë, 140 votat dhe për më keq të gjitha ato duartrokitje do të presin, ndoshta edhe pas zgjedhjeve”, shton më tej Gjata.

“Jemi absolutisht në kohë për të parë, absolutisht përpara zgjedhjeve dhe nuk ka lidhje fare me zgjedhjet, të shohim të implemetuar konkretisht aplikimin e Reformës në Drejtësi dhe të vetingut, i cili në fakt ngelet ‘thembra e Akilit’, në fakt është vetë reforma. Jam i bindur që nuk ka lidhje fare me zgjedhjet. Por besoj që ky është një impas totalisht kalimtar, që nën gjykimin tim nuk do të prekë aspak në terma kohorë e jo substancialë, aplikimin e Reformës në Drejtësi dhe vetingun, besoj në harkun kohor të 60-90 ditëve”, thotë gjithashtu Vasjari.