I gjori rilindës Kostandin Kristoforidhi - Shqiptari i Italisë

Lifestyle
Bëri shumë për gjuhën shqipe rilindësi elbasanas të cilit sot i bastardojnë edhe emrin. Për një pakujdesi (as nuk mund të çohet nëpër mend se është e qëllimshme), siç ndodh shpesh me tabela rrugore e komunikata publike, shihni në një fotografi të shpërndarë në Facebook se si i është shkruar emri në një rrugë të Kosovës. E nëse nuk është fotomontazh, shaka pa kripë e ndonjë "humoristi", është mirë që autoritetet lokale të marrin masat menjëherë për të korrigjuar tabelën.