Sa shumë gabime për një titull - Shqiptari i Italisë

Lifestyle
Fotografia e mëposhtme është një nga imazhet me të cilat ministria e Punëve të Brendshme përmbledh risitë e dokumenteve të reja të identifikimit që do të lëshohen nga 1 janari 2015.
Në krye të skedës shkruhet “Dokumentat biometrik shqiptar 2015”. Nëse këtë do ta kish shkruar një fëmijë i shkollës fillore, mësuesja do t’i tërhiqte veshin, sepse në gjuhën shqipe duhet shkruar: “Dokumentet biometrike shqiptare 2015”. Por nga ç’duket menjëherë më poshtë, punonjësi i ministrisë që ka përpiluar skedën as që e di këtë gjë dhe përsërit të njëjtin gabim.