Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Jetoj në Itali e kam punë të rregullt. Im bir jeton në atdhe. Është 22 vjeç, nuk ka punë e jeton me paratë që i nis unë. Mund ta sjell në Itali?

Shumë punonjës të huaj në Itali kanë lënë në vendlindje familjet. Përfshirë edhe bijtë e tyre, që shpesh vazhdojnë t’i mbajnë ekonomikisht edhe kur janë të rritur. Në përgjithësi, ligji italian thotë që bijtë e rritur nuk mund të sillen në Itali me bashkim familjar, sipas logjikës që në moshë madhore ata janë persona të pavarur nga prindërit.

Në fakt, teksti unik mbi imigracionin (Dekreti legjislativ 286/1998) lejon që të kërkohet bashkim familjar për bij në moshë madhore vetëm në një rast shumë të rrallë. Duhet të jetë fjala për “bij në moshë madhore në ngarkim, kur për arsye objektive nuk mund t’u bëjnë ballë nevojave të veta të domosdoshme të jetesës për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore që u shkakton paaftësi të plotë” (neni 9, paragrafi 1 germa c).

Pra për bashkimin familjar me bijtë në moshë madhore nuk mjafton që të jenë në ngarkim të aplikuesit dhe të jenë të papunë, as që të jenë në gjendje shëndetësore të rëndë: duhet të jenë krejtësisht të paaftë. Kjo gjendje mund të dëshmohet me certifikata të lëshuara, me shpenzimet e aplikuesit, nga një mjek i caktuar nga përfaqësia diplomatike konsullore italiane në vendlindje.

Stranieriinitalia.it/ Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe: Bashkimi familjar – Udhëzues i përditësuar

 

Jetoj në Pisa. A mund të shkoj të marr patentën në Shqipëri e më pas ta konvertoj e të qarkulloj në Itali?

Për të konvertuar një patentë shqiptare, para së gjithash, duhet treguar që ajo është marrë në Shqipëri para vendosjes së rezidencës në Itali dhe se kërkuesi i konvertimit të patentës ka një dokument qëndrimi në Itali, leje apo kartë qëndrimi, të vlefshëm.

Kështu, nëse emigranti ka tashmë rezidencën në Itali nuk mund të shkojë në Shqipëri, të marrë atje patentën, më pas të kthehet e të kërkojë konvertimin në Itali.

Kjo theksohet në pikën 5 të marrëveshjes së lidhur mes dy shteteve dhe kujtohet në qarkoren e Ministrisë italiane të transporteve të 29 korrikut 2009 nisur zyrave periferike të Motorizimit Civil: "Nënvizohet se nuk është e mundur të pranohen kërkesat për konvertim të patentave të marra në vendlindje pasi i huaji ka marrë rezidencën në Itali”.

Marrëveshja për konvertimin e patentave shqiptare në Itali ka ardhur në fuqi në 15 gusht 2009 e ishte e vlefshme për pesë vjet, pra deri më 15 gusht 2014. Marrëveshja është përtërirë sërish nga 25 dhjetori 2014 për pesë vjet të tjerë, deri në 25 dhjetor 2019.

Lexo edhe: Përtërihet marrëveshja e konvertimit të patentave shqiptare 

Shqiptari i Italisë

 

Unë jam shqiptare e im bir ka babanë italian. Meqë fëmija është italian, a mund ta kërkoj edhe unë shtetësinë italiane?

Ligji mbi shtetësinë italiane nuk parashikon mundësinë që bijtë të mund t’i transmetojnë shtetësinë e tyre prindërve, sepse neni 1 i ligjit nr. 91/1992 përcaktuan që është shtetas italian nga lindje fëmija që ka të paktën njërin prej prindërve italian. Në fakt, parimi i ius sanguinis bazohet në njohjen e shtetësisë sipas prejardhjes në linjë të drejtë.

Në rastin konkret, e huaja ka dy mundësi për t’u bërë italiane: për rezidencë sipas nenit 9 apo për martesë me shtetas italian sipas nenit 5 të ligjit mbi shtetësinë nr. 91/1992. Në të dyja rastet shtetësia nuk jepet nëse i huaji konsiderohet i rrezikshëm për sigurinë publike.

Në rastin e parë, pra për të paraqitur kërkesë për shtetësi për rezidencë në Itali, i huaji duhet të tregojë që është i regjistruar në zyrat e gjendjes civile italiane prej një numri të caktuar vitesh, që ndryshon në bazë të faktit nëse është evropian ajo i një vendi jashtë BE-së (dhjetë vjet për shqiptarët). Kërkuesi duhet të regojë gjithashtu se ka të ardhura të rregullta për të paktën 3 vjetët e fundit para paraqitjes së kërkesës së shtetësisë. (Këtu gjeni udhëzuesin e plotë për marrjen e shtetësisë për rezidencë).

Në rastin e dytë, nëse i interesuari martohet me në shtetas italian, mund të paraqesë kërkesë për shtetësinë pas një periudhe më të shkurtër vitesh rezidence (dy vjet rezidencë me bashkëshortin italiannga data e martsës, ose një vit nëse çifti ka fëmijë) sipas nenit 5 të ligjit mbi shtetësinë. (Këtu gjeni udhëzuesin e plotë për marrjen e shtetësisë për martesë).

stranieriinitalia.it/shqiptariiitalise.com

(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 17 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 29 mars 2017 -Nga e marta, 28 mars, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 17 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2017 dhe duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane, që mund të paraqesin kërkesat deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, ja një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse je i regjistruar shko në pikën 4, përndryshe regjistrohu:

2)   Mbush formularin e regjistrimit me të dhënat e tua, fut 5 germat e kontrollit dhe shtyp “Invia”:

 

3)   Sistemi do të të nisë në e-mail-in tënd një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi je regjistruar, lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruaj e-mail-in dhe fjalëkalimin tënd dhe shtyp “invia”:

 

5)   Pasi hyn në sistem, shtyp lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërko “Decreto flussi stagionali 2017” dhe shtyp mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtyp mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse ke punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpilo propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruaj vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhohesh që do të paguash për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektosh ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikosh çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Fut informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Fut të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmo vërtetësinë e asaj çka ke deklaruar dhe shtyp butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndjekësh në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it.. Do të mjaftojë të futësh emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjedhësh "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
21 mars 2017 - Nis përgatitja e kërkesave për 17 mijë punonjësit sezonalë
20 mars 2017 - Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
14 mars 2017 - Nis përgatitja kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime

 

 

Ministria paralajmëron që nga sot në orën 18 deri nesër në të njëjtën orë do të jetë e pamundur të hyhet në portal për praktikat e shtetësisë.  Shpresohet që gjithçka të shkojë mirë për flukset

Romë, 27 mars 2017 – “Nga ora 18:00 e 27 marsit deri në 18:00 të 28 marsit hyrja në seksionin për përpilimin dhe nisjen e kërkesave të shtetësisë online nuk do të jetë e mundur”. Kjo lexohet prej disa ditësh në faqen internet të ministrisë së Brendshme dedikuar shërbimeve online të ofruara imigrantëve. Në lajmërim sqarohet edhe që për këto 24 orë nuk do të jenë të mundura funksionet që kanë të bëjnë me praktikat e shtetësisë që janë “Përpilimi e nisja e kërkesave të shtetësisë; Kontrolli i ecurisë së praktikës; Aksesi i parë i praktikës; Komunikime”.

Sajti përmes të cilit kalojnë praktikat e imigracionit (jo vetëm ato të shtetësisë por edhe për bashkimet familjare, flukset, prenotimet e testeve të gjuhës) që prej fillimit të dhjetorit të shkuar keqfunksionte. Në fillim të janarit u mbyll për tri ditë për “mirëmbajtje të jashtëzakonshme”, por nga sa u verifikua më pas, teknikët e ministrisë së Brendshme nuk kishin arritur të zgjidhin problemin. Në fillim të shkurtit Patronatet Ce.Pa. ngritën sërish zërin për të denoncuar një situatë “të papërballueshme” dhe i kërkuan ministrisë të merrte “masat për zgjidhjen sa më të shpejtë të problemeve" në mënyrë që të shmangej "ndërprerja e zgjatur në kohë e rrugës së vetme të aplikimit pranë Administratës Publike”.

Këtë radhë ministria nuk sqaron arsyet e ndalimit 24-orësh të shërbimit (këtë herë vetëm të atij që ka të bëjë me praktikat e shtetësisë), që përkon edhe me ditën e parë të vlefshme për nisjen e kërkesave për punonjës sezonalë në kuadrin e flukseve 2017. Në fakt, nesër nga ora 9:00 do të jetë e mundur të nisen kërkesat, që deri mund të përpiloheshin e ruheshin, për të sjellë në Itali 17 mijë punonjës të nevojshëm për bujqësinë e sektorin turistik.

Të shpresojmë që nga njëra anë aplikimet për flukset të mund të bëhen pa probleme, dhe nga ana tjetër, që pas 24 orëve të mund të bëhen edhe aplikimet për shtetësinë italiane.

Shqiptari i Italisë

 

Udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës online. Nga regjistrimi te ruajtja e kërkesës për një nga 17 mijë autorizimet për punonjës sezonalë nga jashtë Italisë

Romë, 21 mars 2017 - Dekreti i flukseve 2017 ka vënë në dispozicion 17 mijë kuota hyrjesh për punonjës sezonalë jokomunitarë, krah pune i domosdoshëm për periudha të caktuara për bujqësinë, e sektorin turistik.

Punonjësit sezonalë mund të thirren nga këto vende: Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia por edhe Bosnje-Hercegovina, Bregu i Fildishtë, Algjeria, Egjipti, Etiopia, Filipine, Gambia, Gana, India, Japonia, Korea e Jugut, Maroku, Mauricius, Moldavia, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Ukraina dhe Tunizia. Shtetësia nuk ka rëndësi për ata që kanë qenë këtu si sezonalë gjatë viteve të shkuara. Për më tepër, 2.000 kuota nga 17 mijë të këtij dekreti u rezervohen punonjësve për të cilët punëdhënësit mund të paraqesin kërkesa autorizimesh shumëvjeçare. Kjo do t’u lejojë ndërmarrjeve t’i sjellin në Itali vitet e ardhshme sapo të kenë nevojë për ta, pa pritur dekretin e flukseve.

Punëdhënësit mund të përgatisin kërkesat e punësimit në portalin e ministrisë së Brendshme https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Për t’i nisur kërkesat duhet pritur e marta e ardhshme, 28 mars.

Për punëdhënësit që kanë vendosur ta bëjnë personalisht kërkesën (mund të kërkojnë edhe ndihmën e shoqatave të kategorisë) në vijim ofrojmë një udhëzues i shkurtër me të gjitha hapat e procedurës.

1)    Lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse je i regjistruar shko në pikën 4, përndryshe regjistrohu:

2)   Mbush formularin e regjistrimit me të dhënat e tua, fut 5 germat e kontrollit dhe shtyp “Invia”:

 

3)   Sistemi do të të nisë në e-mail-in tënd një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi je regjistruar, lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruaj e-mail-in dhe fjalëkalimin tënd dhe shtyp “invia”:

 

5)   Pasi hyn në sistem, shtyp lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërko “Decreto flussi stagionali 2017” dhe shtyp mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtyp mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse ke punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpilo propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruaj vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhohesh që do të paguash për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektosh ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikosh çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Fut informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Fut të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmo vërtetësinë e asaj çka ke deklaruar dhe shtyp butonin “salva” për të ruajtur kërkesën:

 

Në këtë çast kërkesa është ruajtur në sistem. Kur të vijë çasti për ta nisur (nga ora 9.00 e 28 marsit 2017 e tutje) do të lidhesh sërish me nullaostalavoro.dlci.interno.it, do ta kërkosh mes kërkesave “da inviare”, ta hapësh dhe ta nisësh.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
21 mars 2017 - Nis përgatitja e kërkesave për 17 mijë punonjësit sezonalë
20 mars 2017 - Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
14 mars 2017 - Nis përgatitja kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime

 

 

Nga sot përpilimi i kërkesave në portalin e ministrisë së Brendshme, nisjet e kërkesave nga 28 marsi. Ja kush mund të paraqesë kërkesën e kush mund të vijë në Itali

Kërkesat paraqiten online. Formularët që duhen përpiluar sipas tipit të autorizimit që kërkohet. Kujdes, nuk është sanatore

Romë, 20 shkurt 2017 - Nga ora 9:00 e mëngjesit të sotëm mund të nisen kërkesat për hyrjet e punonjësve josezonalë dhe për konvertimet e ndryshme të lejeve të qëndrimit, përpilimi i të cilave është i mundur prej të martës së shkuar.

Gjithçka bëhet online përmes portalit të ministrisë së Brendshme https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, personalisht apo me ndihmën e patronateve. Për paraqitjen e kërkesës ka kohë deri në 31 dhjetor e nuk është e nevojshme të nxitohet për të qenë mes të parëve: përvoja e viteve të fundit ka treguar se kuotat në dispozicion janë për kategori aq të veçanta sa është thuajse e pamundur të përdoren si të ishte fjala për sanatore dhe është vështirë se mund të mbarojnë shpejt.

Për të kuptuar nëse mund dhe si të paraqisni kërkesë është mirë t’i hidhet një sy tekstit të dekretit të flukseve 2017 dhe udhëzimeve të dhëna nga ministritë e Brendshme dhe e Punës.

Në vazhdim gjeni të gjitha modelet e formularëve që duhen përpiluar online sipas tipit të kërkesës:

Formularët A dhe B për punonjësit me origjinë italiane rezidentë në Argjentinë, Uruguaj, Venezuelë dhe Brazil;

Formulari VA për konvertime lejesh qëndrimi për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari VB për konvertime lejesh qëndrimi për punë sezonale në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari Z për konvertime lejesh qëndrimi për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional në leje qëndrimi për punë të pavarur;

Formulari LS për konvertime lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari LS1 për kërkesa autorizimesh për punë shtëpiake për të huaj titullarë lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane;

 

Formulari LS2 për konvertime lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane në leje qëndrimi për punë të pavarur;

 

Formulari BPS për kërkesa emërore autorizimesh të rezervuara për punësimin e punonjësve që kanë marrë pjesë në projekte speciale.

 

Ndërsa duke filluar nga nesër në mëngjes në orën 9.00 do të vihen në dispozicion formularët e nevojshëm për përpilimin e kërkesave për të sjellë në Itali 17 mijë punonjësit sezonalë.

Lexo edhe:
14 mars 2017 - Nis përgatitja kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime

Shqiptariiitalise.com

 

Nga sot përpilimet e kërkesave në portalin e ministrisë së Brendshme, por për nisjet duhet pritur 20 marsi.Formularët që duhen përpiluar sipas tipit të autorizimit që kërkohet

Romë, 14 mars 2017 – Nis faza e parë e flukseve 2017. Nga mëngjesi i sotëm është e mundur të përpilohen dhe të ruhen në portalin e ministrisë së Brendshme https//:nullaostalavoro.dlci.interno.it kërkesat për hyrjet e punonjësve josezonalë dhe për konvertimet e lejeve të qëndrimit, që do të mund të nisen nga e hëna e ardhshme 20 mars. Gjithçka mund të bëhet vetë ose me ndihmën e një patronati.

Do të jetë e mundur të paraqiten kërkesa deri më 31 dhjetor 2017. Kujdes: edhe këtë vit kuotat në dispozicion janë të rezervuara për kategori shumë të veçanta e nuk shërbejnë për legaliazimin e atyre që ndodhen tashmë në Itali pa leje qëndrimi. Edhe për këtë arsye, nuk do të mbarojnë menjëherë ndaj nuk është  e nevojshme të nxitohet.

Ja formularët që duhen përdorur sipas tipit të kërkesës që paraqitet: 

Formularët A dhe B për punonjësit me origjinë italiane rezidentë në Argjentinë, Uruguaj, Venezuelë dhe Brazil;

Formulari VA për konvertime lejesh qëndrimi për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari VB për konvertime lejesh qëndrimi për punë sezonale në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari Z për konvertime lejesh qëndrimi për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional në leje qëndrimi për punë të pavarur;

Formulari LS për konvertime lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane në leje qëndrimi për punë të varur;

Formulari LS1 për kërkesa autorizimesh për punë shtëpiake për të huaj titullarë lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane;

Formulari LS2 për konvertime lejesh qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë të lëshuara nga vende të tjera europiane në leje qëndrimi për punë të pavarur;

Formulari BPS për kërkesa emërore autorizimesh të rezervuara për punësimin e punonjësve që kanë marrë pjesë në projekte speciale.

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalise.com

Lexo edhe:
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare
Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime