Tema mërgimi - Shqiptari i Italisë

La comunità, tra difficoltà e senza sostegno, è cresciuta e integrata negli anni. Oggi gli  albanesi d'Italia rappresentano un ponte tra i due paesi: sono portatori sani di albanesità, il profilo in carne ed ossa di un paese che fino agli anni ’90 era poco e niente conosciuto e che oggi chiede di far parte dell’UE. Meriterebbero un’attenzione maggiore sia dal loro paese che dall’Italia
Keti Biçoku*

Deri një muaj më parë dukej se do të mbahej në fund të nëntorit të këtij viti, por Këshilli i ministrave i mbledhur më 29 shtator ka vendosur shtyrjen e tij "me kërkesë të komuniteteve të ndryshme të Diasporës"

Më 5 prill 2018 Kuvendi i Shqipërisë miratoi për të parën herë një ligj për Diasporën. Përcakton personat që përfshihen në termin "Diasporë", organet që mbulojnë apo do të jenë përgjegjëse për marrëdhëniet e shtetit me të dhe rregullat e kompetencat e secilit prej organeve, si do të realizohet mbajtja dhe forcimi i lidhjeve ndërmjet vendit të origjinës dhe Diasporës, si dhe organizimin e përfaqësimit të Diasporës.
Në vijim, teksti i plotë i ligjit:

Prezantim i programit trevjeçar “Angazhimi i diasporës shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë” i financuar nga AICS-Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe i realizuar nga IOM-Organizata Ndërkombëtare për Migracionin në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare
Nga Gjergji Kajana

Artikuj te tjere...