Tema mërgimi - Shqiptari i Italisë

La comunità, tra difficoltà e senza sostegno, è cresciuta e integrata negli anni. Oggi gli  albanesi d'Italia rappresentano un ponte tra i due paesi: sono portatori sani di albanesità, il profilo in carne ed ossa di un paese che fino agli anni ’90 era poco e niente conosciuto e che oggi chiede di far parte dell’UE. Meriterebbero un’attenzione maggiore sia dal loro paese che dall’Italia
Keti Biçoku*

Deri një muaj më parë dukej se do të mbahej në fund të nëntorit të këtij viti, por Këshilli i ministrave i mbledhur më 29 shtator ka vendosur shtyrjen e tij "me kërkesë të komuniteteve të ndryshme të Diasporës"

Artikuj te tjere...