More stories

 • in

  Im bir është italian, mund të marr edhe unë shtetësinë italiane?

  Unë jam shqiptare e im bir ka babanë italian. Meqë fëmija është italian, a mund ta kërkoj edhe unë shtetësinë italiane? Ligji mbi shtetësinë italiane nuk parashikon mundësinë që bijtë të mund t’i transmetojnë shtetësinë e tyre prindërve, sepse neni 1 i ligjit nr. 91/1992 përcaktuan që është shtetas italian nga lindje fëmija që ka […] More

 • in

  Punonjësit sezonalë, nisen kërkesat online të flukseve 2017

  Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 17 mijë kuotat e hyrjeve Romë, 29 mars 2017 –Nga e marta, 28 mars, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 17 mijë punonjësit […] More

 • in

  Flukset 2017, ja si përpilohen kërkesat për punonjësit sezonalë

  Udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës online. Nga regjistrimi te ruajtja e kërkesës për një nga 17 mijë autorizimet për punonjës sezonalë nga jashtë Italisë Romë, 21 mars 2017 – Dekreti i flukseve 2017 ka vënë në dispozicion 17 mijë kuota hyrjesh për punonjës sezonalë jokomunitarë, krah pune i domosdoshëm për periudha të […] More

 • in

  Flukset 2017. Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet

  Kërkesat paraqiten online. Formularët që duhen përpiluar sipas tipit të autorizimit që kërkohet. Kujdes, nuk është sanatore Romë, 20 shkurt 2017 – Nga ora 9:00 e mëngjesit të sotëm mund të nisen kërkesat për hyrjet e punonjësve josezonalë dhe për konvertimet e ndryshme të lejeve të qëndrimit, përpilimi i të cilave është i mundur prej […] More

 • in

  Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2017 (GU n.60 del 13-3-2017) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni […] More

 • in

  Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve

  Nisje e shkallëzuar. Më parë përpilimi e nisja e kërkesave për hyrjet e josezonalëve dhe konvertimet e lejeve të qëndrimit, më pas do ta kenë radhën punonjësit sezonalë. Nuk është legalizim Romë, 13 mars 2017 – E konfirmuar: dekreti i flukseve 2017 mbërrin në numrin e sotëm të Gazetës Zyrtare. Autorizon gjithsej 30.850 hyrje per […] More

 • in

  Taksa mbi lejet e qëndrimit. Mbërrijnë sentenca të reja: “Të rimbursohen imigrantët”

  Gjykata e Barit urdhëron shtetin t’i kthejë një çifti shqiptar paratë e derdhura në këto vite. Piccininni (Inca Cgil): “E papranueshme që akoma nuk i kanë rimbursuar të gjithë” Romë, 10 mars 2017 – Një tjetër gjykatë, të tjerë gjyqtarë, por sentencat janë të njëjta: Shteti t’u kthejë mbrapsht imigrantëve paratë e taksës mbi lejet […] More

 • in

  Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat

  Nga 20 marsi paraqitja e kërkesave për konvertime e hyrje punonjësish josezonalë, nga 28 marsi paraqitja e kërkesave për sezonalët. Por mund të përpilohen që më parë Romë, 9 mars 2017 – Dekreti i flukseve 2017 do të botohet të hënën e ardhshme në Gazetën Zyrtare dhe do të autorizojë 30.850 hyrje dhe konvertime lejesh […] More