More stories

 • in

  Sanatoria 2020. Pagesa e kontributit forfetar

  Kodi i taksës, shuma e përpilimi i formularit F24 sipas llojit të kërkesës së legalizimit Para paraqitjes së kërkesës (nga 1 qershori deri më 15 korrik) për legalizimin e të huajve duhet paguar një kontribut forfetar përmes një formulari “F24 Versamenti con elementi identificativi” (“F24 – Pagesa me elementë identifikues”) të cilin mund ta shkarkoni […] More

 • in

  Sanatoria 2020. Qarkoret zbatuese të ministrisë së Brendshme

  Më 30 maj, ministria e Brendshme ka lëshuar dy qarkore shpjeguese të dekretit nr. 34 të 19 majit (i ashtuquajturi dekreti Rinisja) dhe të dekretit ndërministror të 27 majit lidhur me legalizimin e marrëdhënieve të punës në të zezë me punonjës të huaj dhe lëshimin e lejeqëndrimit të përkohshëm për të huajt e pranishëm në […] More

 • in

  Sanatoria 2020. Shpallet dekreti zbatues ndërministror

  Më 29 maj është botuar në Gazetën Zyrtare dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”, legalizim i parashikuar nga neni 103 i Dekretit Rinisja (dekretligji nr.34 i datës 19 maj 2020).Dekreti ndërministror tregon në mënyrë të detajuar […] More

 • in

  Legalizimi i të huajve të parregullt, teksti në Gazetën Zyrtare

  Legalizim për të punësuarit në të zezë në bujqësi e pranë familjeve dhe lejeqëndrime të përkohshme për të gjithë ata që u ka skaduar e nuk kanë mundur ta përtërijnë. Është çfarë parashikon neni 103 i të ashtuquajturit Dekreti Rinisja (mund të gjeni informacion këtu: Mbërrin legalizimi. Lejeqëndrim për të punësuarit në bujqësi e pranë familjeve), […] More

 • in

  Shqiptarët e Italisë në limbon e pensioneve 

    Shqiptarët në Itali përbëjnë një nga bashkësitë më të mëdha e më të integruara. Rasti i tyre është emblematik edhe për situatën lidhur me sigurimet shoqërore. Disa prej tyre nuk do të marrin kurrë pension, as në Shqipëri as në Itali; të tjerë do të kenë dy pensione, në të dy vendet, por nuk […] More

 • in

  Nga 9 shtatori edhe patentat e reja shqiptare mund të konvertohen në Italiane 

  Një qarkore e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve lajmëron zyrat periferike të Motorizimit Civil mbi “Ndryshimet e marrëveshjes reciproke lidhur me konvertimin e patentave dhe përditësimin e dokumenteve të bashkëngjitura me të dhënat teknike” që mundëson më në fund konvertimin e patentave shqiptare  të lëshuara nga janari 2017 e këtej. Konvertimi i patentave të reja është […] More