More stories

 • in

  Servizio Civile Nazionale all’estero. Con GUS, una nuova opportunità in Albania

  Possono partecipare giovani di età 18-28 anni, compresi stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Domande entro il 26 giugno 2017 Il GUS – Gruppo Umana Solidarietà, nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, promuove il progetto You.Albania: young for Albania, con il quale mira a stimolare la comprensione reciproca tra i differenti gruppi nazionali albanesi e intende generare, […] More

 • in

  Quanto costa il permesso del soggiorno

  Con l’introduzione dei nuovi importi della tassa, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, a partire da oggi, dovranno spendere da 116,46 fino a 176,46 euro per il loro documento Roma, 9 giugno 2017 – Per un po’ di mesi quasi tutti gli immigrati che hanno chiesto il rilascio oppure il rinnovo del loro documento di […] More

 • in

  Tassa sui pemessi di soggiorno di nuovo in vita

  Da oggi, in vigore i nuovi importi della tassa sui permessi di soggiorno, cancellata l’anno scorso da diverse sentenze che la consideravano sproporzionata. Adesso si paga 40, 50 oppure 100 euro a seconda della durata del permesso Roma, 9 giugno 2017 – Alla fine il governo prende una decisione sulla tassa (chiamato sempre “contributo”, però) […] More

 • in

  La tassa sui permessi di soggiorno torna di nuovo. Ecco il decreto

  Con un decreto interministeriale del 5 maggio del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Interno, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, viene oggi in vigore la tassa sui permessi di soggiorno, cancellata l’anno scorso dalle sentenze dei tribunali e del Consiglio di Stato, che in parole povere hanno detto che il contributo sul permesso […] More

 • in

  Shtetësia italiane. Më 15 qershor, reforma në sallën e Senatit

  E vendosi javën e shkuar Konferenca e krerëve të grupeve të senatorëve, e këtë radhë edhe sikur komisioni të mos ketë përfunduar me reformën. Ndërkohë, pas plot një viti, komisioni ka zbardhur rreth 8 mijë amendamentet e ka nisur në prill diskutimin Romë, 8 maj 2017 – Më në fund reforma për shtetësinë për brezat […] More

 • in

  Çmimi 800 € për lindjet, rreth 28 mijë kërkesa në 36 orë

  Nga mëngjesi i 4 majit kur nisi aplikimi, INPS-it i mbërrijnë 27.692 kërkesa, përmes portalit, patronateve dhe Contact Center Romë, 5 maj 2017 – Kur premtohet një shumë e re shtesë në të ardhurat familjare, mezi pritet që ajo të futet në xhep, veçanërisht në periudha të veçanta siç është ajo kur familja rritet me […] More

 • in

  Mbërrin çeku 800 € për lindjet, por jo për të gjitha nënat

  Nga sot mund të paraqitet kërkesa për “Çmimin e lindjeve”. Mund ta kërkojnë gratë shtatzëna në muaj të tetë apo janë bërë me fëmijë nga 1 janari 2017. Nuk kanë rëndësi të ardhurat por dokumenti i qëndrimit që gruaja ka në xhep. INPS këmbëngul: “Vetëm për të huajat me kartë qëndrimi apo lejeqëndrim BE për […] More