in

Flukset e sezonalëve. Mbi 40 mijë kërkesa të paraqitura në një javë

Shpresat për ata që aplikojnë nga sot e tutje janë shumë të pakta: numri maksimal i kuotave të parashikuara për këtë vit është 35.000

Romë, 30 prill 2012 – Një javë nga nisja e aplikimeve për një kuotë fluksesh, numri i kërkesave të paraqitura është më i lartë se maksimumi i kuotave të autorizuara nga qeveria, gjë që do të thotë se kush paraqet tani kërkesën ka pak shanse të fitojë. Për flukset e punonjësve të huaj sezonalë janë paraqitur deri tani 40.202 mijë kërkesa. Kjo është shifra që jep ministria e Brendshme sipas së cilës 21.486 janë nisur personalisht nga punëdhënësit, 17.717 nga shoqatat e patronatet dhe 999 nga konsulentët e punës.

Edhe pse ligji parashikon se “kërkesat për flukset mund të paraqiten deri më 31 dhjetor të vitit 2012”, shpresat për ata që aplikojnë nga sot e tutje janë shumë të pakta: numri maksimal i kuotave të parashikuara për këtë vit është 35.000. Është thuajse zero mundësia që të ketë mbi 5 mijë kërkesa të parregullta që të mund t’i lënë vend kërkesave të reja.

 

Corso di Formazione all’Impresa per gli albanesi che rientrano in patria

Proposta semiseria per un nuovo inno leghista