in

Universitetet italiane. Brenda 21 qershorit regjistrimet nga jashtë Italisë

Kërkesat paraqiten pranë konsullatave, vendet në dispozicion shihen në internet. Kush do të studiojë mjekësi, odontoiatri, arkitekturë apo veterinari duhet të prenotojë edhe provimin e pranimit në fakultet brenda 7 qershorit

Romë, 30 maj 2013 – Mbyllen më 21 qershor pararegjistrimet nga jashtë Italisë të studentëve të huaj që duan të ndjekin një universitet, akademi apo konservator italian vitin e ardhshëm akademik.

Të rinjtë duhet të zgjedhin një kurs studimesh e një universiteti, të paraqesin kërkesën përmes konsullatave italiane dhe të presin vizën e hyrjes në Itali. Në faqet internet  www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ gjejnë formularët dhe udhëzimet, si edhe një listë të vendeve të vëna në dispozicion nga çdo universitet.

Kush ka zgjedhur një kurs studimesh me numër të mbyllur studentësh (Mjekësi e Kirurgji, Odontoiatri e Proteza dentare, Veterinari, Arkitekturë) duhet të ndjekë këtë procedurë por nuk duhet të harrojë që të të regjistrohet online, brenda orës 15 të 7 qershorit 2013, për testin e pranimit që do të mbahet në fund të muajit korrik.

Regjistrimi online për provimin e pranimit nuk është i vështirë. Mjafton të lidhen në www.universitaly.it, portal i krijuar nga ministria e Universitetit, të regjistrohet, e më pas të bëjë regjistrimin. Nga 20 maji 2013, në të njëjtin portal, të interesuarit mund të ushtrohen me testin.

Duhet thënë që universitetet italiane nuk janë shumë “tërheqëse”. Studentët e huaj në Itali janë rreth 80 mijë, mes atyre europianë e joeuropianë. Mbeten gjithmonë në vend të parë studentët shqiptarë me 11.668 të regjistruar (në vitin shkollor 2010-2011), edhe pse vërehet një rënie e ardhjeve të studentëve nga Shqipëria.

Sipas një studimi të European Migration Network Italy, numri i ulët i studentëve të huaj përcaktohet kryesisht nga vështirësitë administrative që ata hasin në Itali për të marrë e përtërirë lejen e qëndrimit, për mekanizmin e vështirë të njohjes së diplomave të studimit të marra jashtë Italisë, për vendet e pakta në dispozicion në konviktet e studentëve, për bursat e pamjaftueshme të studimit apo për mungesën e kurseve në gjuhën angleze.

Elvio Pasca

Shqipëria drejt zgjedhjeve{br}Moore: Palët s’janë të gatshme për kompromis në KQZ

Ambasadori Ceka i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Napolitano