in

Universitetet italiane. Ditët e fundit për kërkesat e regjistrimit për të huajt

studenti
Deri më 21 korrik, kërkesat pranë konsullatave italiane në atdhe që do të sjellin mijëra të rinj që sot nuk jetojnë në Itali për të ndjekur këtu në universitetet, akademitë, konservatorët italianë.

Romë, 13 korrik 2017 – Të rinjtë në Shqipëri që mendojnë të ndjekin studimet e larta në Itali kanë vetëm pak ditë akoma në dispozicion pë të paraqitur këkesën e tyre në konsullatat italiane. Në fakt, pararegjistrimet për të rinjtë e huaj që duan të vijnë për të ndjekur një universitet, një akademi apo konservator në Itali, të hapura që më 20 mars, mbyllen më 21 korrik.

Pararegjistrimet bëhen pranë konsullatave italiane në botë. Kujdes, procedura e pararegjistrimeve është e vlefshme vetëm për ata që jetojnë jashtë Italisë, sepse të gjithë të rinjtë rezidentë të rregullt në Itali regjistrohen në Universitet njësoj si bashkëmoshatarët e tyre italianë.

Natyrisht, para së gjithash, të rinjtë e huaj duhet të zgjedhin ku duan të shkojnë, duke i hedhur një sy vendeve të vëna në dispozicion për studentët që vijnë nga jashtë Italisë nga çdo universitet e nga çdo shkollë e lartë e formimit artistik, muzikor e koreografik. Këto vende i gjejnë në adresën http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Pasi të bëjnë zgjedhjen e tyre, duhet të paraqesin kërkesën e pararegjistrimit në konsullatën italiane në vendlindje. Në Shqipëri, sipas qytetit të rezidencës, kërkesa paraqitet në Zyrën konsullore të ambasadës në Tiranë ose në Konsullatën italiane në Vlorë. Për të bërë këtë, u ka mbetur vërtet shumë pak kohë: pararegjistrimet mbyllen më 21 korrik 2017.

Konsullatat, pasi të mbledhin kërkesat, do t’ua përcjellin universiteteve (brenda 26 korrikut 2017) dhe në gusht do të nisin t’u japin vizën e hyrjes në Itali (brenda datës 24 gusht 2017) studentëve të pranuar që duhet të japin provimet e para. Më 1 shtator 2017 atë të italishtes, që është i detyrueshëm thuajse për të gjithë, dhe testet e pranimit, nëse është zgjedhur një fakultet me numër të mbyllur studentësh sipas kalendarit të paracaktuar.

Kush do të kalojë me sukses testimet mund të kërkojë më pas lejen e qëndrimit për motive studimi.

Ministria ka aktivizuar një faqe internet (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) me listën e vendeve në dispozicion në çdo universitet, akademi dhe konservator, rregullat për pararegjistrimet, kalendarin dhe formularët që duhen përdorur.

 

Eloi Xhani: “Guxoni të grisni realitetin ku jetoni”

Lonely Planet: Drymades, una delle 5 spiagge del mondo che non ti aspetti