More stories

  • in

    Kontakte

    Në Shqiptariiitalise.com gjeni analiza, statistika, aktualitet dhe rubrika të gjera ligjore mbi emigracionin shqiptar dhe imigracionin në Itali Mund t’i drejtoheni redaksisë duke shkruar në: albaneseditalia@gmail.com     Për publicitet shkruani (mundësisht në gjuhën italiane) në: pubblicita@stranieriinitalia.it More

  • in

    Kontakte

    Në Shqiptariiitalise.com gjeni analiza, statistika, aktualitet dhe rubrika të gjera ligjore mbi emigracionin shqiptar dhe imigracionin në Itali Mund t’i drejtoheni redaksisë duke shkruar në: albaneseditalia@gmail.com     Për publicitet shkruani (mundësisht në gjuhën italiane) në: pubblicita@stranieriinitalia.it More