homepage - Shqiptari i Italisë

Vetëm gjatë vitit 2016, 67.500 kanë marrë një shtetësi të BE-së: thuajse të gjithë janë bërë italianë ose grekë

Darina Zeqiri letër kryeministrit Rama pas vizitës së ministrit Majko në Parma: "Ministri nuk është i denjë për rolin e tij. Nuk arriti të nderojë as ne e as Shqipërinë. Madje, vuri jo pak në siklet të gjithë që në heshtje përtypëm mbroçkullat e tij. … Ato si Majko janë figurat që përcjellin një imazh të rëndomtë mbi Shqipërinë. … Një ministër, që iu drejtua si popullit ashtu dhe intelektualve në të njëjtën gjuhë, si të fliste me një kope e pa dhënë asnjëherë një mundësi diskutimi, ballafaqimi, krijime idesh nën vizionin e një të ardhmeje"

Institucionalizimi i një dialogu diasporë-shtet amë duket se vazhdon të mbetet krejtësisht anemik. Për ministrin Majko, edhe Londra ishte vetëm një ndalesë, në shtegtimin e tij nëpër folezat migratore të shqiptarëve nëpër botë. Nëse u hedh një sy “udhëtimeve” të Ministrit, shënjuesit thuajse kanë një “copy-paste” në çdo takim të organizuar ku ndryshon vetëm shteti dhe rrallë flitet për ndonjë specifikë
Nga Petrit Kuçana, The albanian

Gentian Alimadhi al convegno Itinerario Albanese: dall’emigrazione in Italia all’integrazione europea: "La sfida del futuro la possiamo vincere stando insieme dovunque ci troviamo magari mettendo in campo anche una dose di autoironia che a noi albanesi non guasta"

Uno dei relatori del convegno “Itinerario Albanese: dall’emigrazione in Italia all’integrazione europea”, tenuto a Roma qualche settimana fa, è stato anche Gentian Alimadhi, avvocato noto per il suo impegno civile: oltre ad essere uno dei fondatori della associazione Scanderbeg Parma, della quale è stato per anni anche presidente, anche per aver partecipato alle ultime primarie del centro sinistra per il candidato sindaco alle amministrative di Parma.

Partecipando alla sessione “Il contributo dell’emigrazione albanese alla società italiana”, gli è stato chiesto quale poteva essere il futuro dell’immigrazione albanese e con quali mezzi e meccanismi. Alimadhi si è fermato pricipalmente su i problemi della comunità, su cosa essa desidera per arrivare poi a dare qualche esempio e proporre una possibile strada.

Pubblichiamo di seguito il suo intervento: 

Al convegno “Itinerario Albanese: dall’emigrazione in Italia all’integrazione europea”La domanda rivoltomi dall’Ambasciatore Bova appare assai impegnativa perché richiede di trovare la formula vincente per il futuro della comunità albanese in Italia. Ovviamente non ho la bacchetta magica, ma con questa domanda di sicuro saltano i miei appunti preparati in treno mentre raggiungevo stamattina Roma quindi rispondo a braccio e su alcune questioni poste da coloro che mi hanno preceduto.

Innanzitutto, per rispondere al quesito, dobbiamo capire 1) cosa vogliamo o di cosa abbiamo bisogno, 2) quali sono i problemi (se esistono) che ci impediscono ad ottenere ciò necessitiamo e 3) come trovare la soluzione ai problemi.

-        I nostri desideri possono essere diversi: ad esempio vogliamo un’Europa unita con un’Italia molto più forte al suo interno in modo tale da costituire un valido partnership per il sostegno dell’Albania nel suo cammino verso la grande famiglia. Sentivo prima l’intervento del Ministro Majko e concordo con lui quando sostiene che ora gli albanesi d’Italia devono essere considerati una ‘immigrazione di qualità’ e non soltanto di ‘quantità’. Però successivamente il ministro diceva che la prima generazione degli immigrati è quella sacrificata mentre il futuro la decideranno le seconde generazioni. Quindi, sono d’accordo con l’affermazione del ministro nella sua prima parte ma, quanto al futuro, io non voglio aspettare ancora 20 anni perché crescano le seconde generazioni e facciano il salto di qualità.
Io credo che già una buona parte della prima generazione degli immigrati alla quale appartengo abbiano le capacità per esprimere al meglio quella qualità di cui si diceva prima. Rimanendo ancora sul punto, cioè di cosa abbiamo bisogno, io aggiungerei che, una volta “riempita la pancia” dopo la prima fame, forse ora abbiamo bisogno di un po’ di dignità, di quella dignità che nel mio piccolo ho cercato di diffondere anch’io con la mia, seppur breve, esperienza politica a Parma. 

-       I problemi? Ebbene, possiamo distinguere due tipi di problemi (qui siamo tra di noi quindi possiamo tranquillamente lavare i nostri panni sporchi in casa) a) problemi intrinseci, quindi nostri individuali legati ai vari complessi che abbiamo ereditato dal passato (complesso di inferiorità, diffidenza e manie di persecuzione che spesso cerchiamo di nascondere dietro una bandiera nazionale)  e b) problemi estrinseci che sono legati a fattori esterni come ad esempio le politiche zoppicanti del paese d’origine che non aiuta la propria comunità in diaspora attraverso l’implementazione di  lobbying politiche sugli stati cui la diaspora stessa risiede.

-       Quali le soluzioni? Così rispondiamo anche alla domanda iniziale dell’Ambasciatore Bova.
L’albanese, singolarmente, ha dimostrato di essere un esempio di integrazione e successo. Devo però soffermarmi anche sul concetto di integrazione e decidere quale potrebbe essere il modello più idoneo: abbiamo da una parte un modello di integrazione intesa come “assimilazione” e l’esempio c’è lo può dare la storia secolare della Serenissima che accolse già dal medioevo tantissime famiglie di albanesi delle quali oggi non si trovano più tracce perché oltre alla lingua hanno modificato con il tempo anche i nomi quindi identità diverse assorbite in un'unica identità che è quella del paese ospitante.
Dall’altra parte, abbiamo l’atro modello di integrazione ossia quello della costituzione delle minoranze che praticano la doppia identità culturale e linguistica intesa come coltivazione e preservazione dell’identità d’origine a fianco alla nuova identità, quella coltivata dal paese ospitante (che dopo ci ha fatto sentire anche il sapore di quell’atra identità, più immensa e che avvolge le prime, ossia l’identità europea). Quali esempi del secondo modello si possono menzionare le minoranze dei ladini, dei sloveni ma soprattutto dei nostri ‘arberesh’ che da oltre 600 anni parlano la lingua arcaica albanese. Io sarei per quest’ultimo modello di integrazione.
Tornando alla domanda finale: qual è la soluzione? Essere capaci di mettersi in rete per costituire fattore economico o culturale o perché no, anche politico. Il tallone d’Achille degli albanesi sta nell’incapacità di mettersi insieme in modo spontaneo e mossi da ideali non imposti con la forza. Devo dire che, ahimè, anche gli arberesh non possono esserci tanto di aiuto in questo senso.
Dunque, concludo il mio breve intervento, dicendo che la sfida del futuro la possiamo vincere stando insieme dovunque ci troviamo magari mettendo in campo anche una dose di autoironia che a noi albanesi non guasta.

Gentian Alimadhi

Sul convegno “Itinerario Albanese: dall’emigrazione in Italia all’integrazione europea”:
L’Itinerario dell’integrazione albanese
Majko: “T’u japim emigrantëve atë që u takon, përfshirë votën. Është sfidë por do t’ia dalim”

 

 

Çfarë është shkruar në programet elektorale të forcave politike? Nuk është e thënë që këto të realizohen, por të paktën nuk i merr menjëherë era si fjalët “e bukura” që u kanë thënë zgjedhësve gjatë këtyre javëve të fushatës

Më 4 mars dhjetëra mijëra shqiptarë të Italisë kanë të drejtën t’u drejtohen qendrave të votimit e të zgjedhin ata që do të ulen në parlamentin italian në legjislaturën e ardhshme. Nga këta, e të tjerë akoma që të drejtën e votës nuk e kanë, akoma nuk e kanë harruar shpresën me të cilën u ushqyen për dy vjet e ca, e, më pas, fundosjen që iu bë në Senat reformës së shtetësisë për brezat e dytë, sipas së cilës do të kishin shtetësinë italiane bijtë e lindur apo të ardhur këtu në moshë të vogël të të huajve emigrantë prej disa viteve në Itali pas përfundimit të një cikli shkollor. E miratuar në Dhomë të deputetëve që në tetor 2015, në Senat mbeti për ditët e fundit të legjislaturës dhe u mbyll në mënyrën më të shëmtuar të mundshme: nuk u arrit as numri minimal i senatorëve, i nevojshëm për diskutimin e projektligjeve. Kështu u zhgënjyen me qindra mijëra bij imigrantësh që rriten e shkollohen përditë me bijtë e italianëve, por që nuk kanë të gjitha të drejtat e tyre.

E ç’premtojnë tani partitë e koalicionet? Kemi dëgjuar për javë me radhë se ç’u bërtasin shesheve të mbushura me militantë e simpatizantë forcat e ndryshme politike, ndonjë duke strumentalizuar ngjarje kronike të zezë apo mbërritje azilkërkuesish, duke reduktuar temën e imigracionit vetëm në mbyllje kufijsh e përzënie klandestinësh (e kush jeton, punon, paguan taksat në Itali, ngre familje e rrit fëmij këtu? Këta as që zihen në gojë), ndonjë duke premtuar ligje e reforma (pro apo kundër imigrantëve) që nuk i bëri apo nuk u shkoi deri në fund gjatë legjislaturava të shkuara, të tjerë duke shprehur me fjalë ëndrrën e një Italie ku të huajt të gëzojnë shumë më tepër drejta nga ç’kanë sot etj.

Por çfarë është shkruar në programet e forcave politike? Nuk është e thënë që këto të realizohen, por të paktën nuk i merr menjëherë era si fjalët “e bukura” elektoratit.

Ja çfarë lexon mbi temën e imigracionit në programet e botuara nga ministria e Punëve të brendshme:

Liberi e Uguali

Shfuqizim i ligjit Bossi-Fini

Shtetësi italiane për ata që kanë lindur në Itali nga prindër të huaj, ose kanë ardhur në Itali që fëmijë dhe kanë përfunduar këtu të paktën një cikël shkollimi

Krijimi i një sistemi të vetëm evropian azili

 Adoptim i modelit të pritjes së Sprar-eve

Mohim i luftës dhe rinisje e kooperimit ndërkombëtar

Refuzim i marrëveshjeve me vendet ku të drejtat e njeriut nuk garantohen

Promovim i mundësive reale për zhvillim në vendet e origjinës dhe të mos lejohet që të vazhdojnë t'i plaçkisin ato.

Partito Democratico

E drejtë e shtetësisë për të miturit e të rriturit në Itali (Ius Soli)

Kapërcim i ligjit Bossi-Fini

Investime në Afrikë

Jo marrëveshjes së Dublinit 2013 (apo më mirë, jo menaxhimit të azilkërkuesve nga vetëm shtetet evropiane ku këta mbërrijnë)

Kush nuk ndihmon Shtetet e tjera të BE-së në menaxhimin e imigracionit, duhet të heqë dorë nga ndihma ekonomike italiane në Buxhet.

+EUROPA

Kapërcim i ligjit Bossi-Fini kundër imigracionit klandestin

Leje qëndrimi të përkohshme për kërkim pune

Përmirësim i Sistemit të mbrojtjes për azilkërkuesit dhe refugjatët (Sprar)

Rivendosja dhe krijimi i korridoreve huanitare

Modifikim i traktatit të Dublinit.

Insieme

Ata që jetojnë në Itali duhet të respektojnë ligjet dhe vlerat e Kushtetutës

Integrim kulturor i imigrantëve dhe Ius Soli

Kapërcim i ligjit Bossi-Fini, përshpejtim të identifikimit të imigrantëve dhe vlerësimin e të kërkesave për azil

Koordinim me BE-në për politikat e shpëtimit humanitar dhe të menaxhimit të zbarkimeve

Përforcim i korridoreve humanitare dhe hyrjes në mënyrë të ligjshme, rishikim të marrëveshjes së Dublinit.

Civica Popolare

Imigracioni si një potencial rritjeje

Ius Culturae (marrje e shtetësisë italiane pas një rrugëtimi formues)

Reformim i ligjit të shtetësisë (me përfundimin e procesit të integrimit dhe përvetësimin e parimeve kushtetuese)

Rivendosje e një sistemi të rregullt të flukseve të hyrjes

Mbështetje e përvojës së korridoreve humanitare

Integrim i azilkërkuesve (kurse gjuhe dhe futje në tregun e punës).

Qendra e djathtë (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’ Italia)

Rivendosje e kontrollit të kufijve

Bllokim i zbarkimeve dhe kthime mbrapsht të asistuara

Lidhje e traktateve dhe marrëveshjeve me vendet e origjinës së migrantëve ekonomikë

Plan Marshall për Afrikën

Riatdhesim i të gjithë emigrantëve të paligjshëm.

Movimento V Stelle

Rrugë të ligjshme dhe të sigurta hyrjeje në Evropë

Shpërndarje e azilkërkuesve ndër të gjitha shtetet anëtare të BE-së

Rishikim i rregullave të Dublinit

Siguri dhe shpejtësi në procedurat për njohjen e statusit të refugjatit

Bashkëpunim ndërkombëtar që të ketë për qëllim lidhjen e marrëveshjeve për riatdhesim

10 mijë rekrutime të reja në komisionet territoriale për të vlerësuar nëse një migrant ka të drejtën të qëndrojë në Itali apo jo.

 

 

Deri në 160 euro në muaj, por vetëm për një vit, për çdo fëmijë të lindur apo birësuar gjatë vitit 2018. INPS vazhdon të përjashtojë prindërit me lejeqëndrim të ndryshëm nga Karta e qëndrimit, në shkelje të ligjeve komunitare dhe të sentencave të shumta të gjykatave italiane që u kanë dhënë të drejtë imigrantëve, duke vlerësuar këtë kërkesë diskriminuese

Romë, 23 shkurt 2018 – Edhe për këtë vit, familjet me të ardhura të ulëta që do të bëhen me fëmijë do të kenë një mbështetje të vogël në formën e një çeku mujor. Është fjala për “Bonusin bebe”, nga i cili përfitonin familjet për të lindurit nga 1 janari 2015 deri më 31 dhjetor 2017 dhe që ligji i fundit financiar e la në fuqi edhe për të gjitha ato që do të lindin apo birësojnë fëmijë në vitin 2018.

Kriteret për ta marrë janë ato të viteve të shkuara: tregues i situatës  ekonomike (ISEE) nën 25 mijë euro për një çek mujor nga 80 euro (960 € në vit), duke filluar nga lindja apo birësimi i fëmijës, për ISEE që nuk kapërcen 7 mijë eurot, shuma e çekut dyfishohet: 160 euro në muaj (1.920 € në vit). Por nëse kufijtë e të ardhurave maksimale për të përfitimit të çekut mbeten të njëjta me ato të viteve të shkuara, ndryshon kohëzgjatja e kësaj ndihmese: jo më për tre vjet, por vetëm një. Praktikisht për fëmijët e lindur vitin e shkuar, çeku jepet për tre vjet, ndërsa për ata që lindin nga një janari, do të jepet vetëm për një vit.

Ashtu si vitet e shkuara, INPS vazhdon t’u kërkojë padrejtësisht të huajve kartën e qëndrimit apo lejen e qëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë edhe pse kjo bie ndesh me normativën evropiane, dhe është konsideruar diskriminuese nga gjykatat italiane sa herë që të huajt kanë hedhur në gjyq Institutin e sigurimeve Shoqërore mbi këtë çështje. Praktikisht, sipas INPS-it, këtë bonus mund ta kërkojnë prindërit italianë, komunitarë dhe jokomunitarë, këta të fundit nëse gëzojnë statusin e refugjatit politik, ose mbrojtjen humanitare ose kanë lejen e qëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë, të ashtuquajturën karta e qëndrimit.

Si kërkohet bonusi bebe 2018

Kërkesa paraqitet brenda 90 ditëve nga lindja ose birësimi i fëmijës përmes patronateve (pranë të cilave mund të kërkohet edhe përllogaritja e ISEE-s), përmes Contact Center të INPS-it (803164 nga telefoni fiks ose 06164164 nga celulari), ose përmes portalit internet të INPS-it.

Kush vendos të paraqesë kërkesën personalisht online, natyrisht para së gjithash duhet të ketë kodin PIN. Kur janë në portalin e INPS-it (www.inps.it) të interesuarit duhet të shkojnë në skedën e këtij bonusi: “Assegno di natalità (Bonus Bebè) per i nati nel 2018” dhe të aplikojnë duke shtypur mbi butonin “Accedi al servizio” anash titullit të faqes në të djathtë.

Lexo edhe:
Bonus bebe. Çifti shqiptar fiton gjyqin kundër INPS-it

Bonus bebe. Gjykata u jep sërish të drejtë imigrantëve: “INPS të mos kërkojë kartë qëndrimi”
Bonus bebe, nënat fitojnë përsëri: “Mjafton leja e qëndrimit”
Bonus bebe. Gjykata: Edhe imigrantëve me lejeqëndrimi të vlefshëm për punë
K.B. / Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në 
Facebook
 dhe Twitter)

 

 

 

Prej disa javësh kam marrë shtetësinë italiane. Dua të di nëse për këtë arsye mund të kërkojë tani shtetësinë edhe bashkëshortja me të cilën kam shumë vite martuar. Ç’kritere duhet të përmbushë?

Edhe për bashkëshortët joitalianë të qytetarëve të huaj që kanë fituar shtetësinë italiane aplikohet neni 5 i Ligjit 91/1992 që parashikon mundësinë e marrjes së shtetësisë italiane për martesë.

Kjo do të thotë që i huaji mund të paraqesë kërkesë për shtetësinë, nëse janë të dy rezidentë në Itali, vetëm pas dy vjetëve nga çasti kur bashkëshorti është bërë italian (edhe nëse kanë më shumë vite martese) ose pas tre vjetëve nëse çifti është resident jashtë Italisë. Natyrisht nëse martesa është bërë pas marrjes së shtetësisë nga njëri prej bashkëshortëve koha nis nga data efektive e martesës. Kriteri i dy apo tre vjetëve përgjysmohet nëse çifti është me fëmijë, të lindur apo të birësuar, nuk përbën asnjë dallim.

Për të ditur nga kur nis llogaritja e kriterit kohor, duhet mbajtur parasysh që i huaji bëhet efektivisht italian nga e nesërmja e betimit në Komunë apo pranë Përfaqësisë diplomatike italiane jashtë vendit.

Për shembull, nëse çifti jeton në Itali e njëri prej tyre ka bërë betimin në Komunë më 24 janar 2018, ai është bërë italian nga 25 janari 2018. Në këtë rast bashkëshorti akoma i huaj mund të paraqesë online kërkesë për shtetësinë italiane nga 25 janari 2019 nëse çifti ka/bëhet me fëmijë, ose nga 25 janari 2020 nëse nuk kanë fëmijë. Në rast se çifti jeton jashtë Italisë, kërkesa mund paraqitet nga 25 janari 2021 nëse çifti është pa fëmijë e nga 25 korriku 2019 në rast se kanë fëmijë.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

  1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
  2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Çeku social është një ndihmesë në para që u njihet të moshuarve të shtresave më të varfëra të popullsisë, apo më saktë, atyre pa të ardhura ose me të ardhura të ulëta, nën një kufi të përcaktuar me ligj

Sipas të dhënave më të reja të INPS-it (që i përkasin vitit 2016) të përfshira në Raportin vjetor 2017 mbi "Komunitetin shqiptar në Itali" të ministrisë së Punës, janë shqiptarë rreth 11.250 përfitues të çekut social,nga 30.450 jokomunitarë që marrin këtë ndihmesë ekonomike.

Ç'është çeku social

Kur është miratuar vite më parë, mosha në të cilën mund të kërkohej ishte 65 vjeç, por vitet e fundit, kjo moshë po rritet (ashtu si edhe mosha e pensionit nga puna). Për 2018-tën për të kërkuar pensionin social i moshuari duhet të ketë mbushur 66 vjeç e 7 muaj.

Fillimisht çeku u njihej vetëm italianëve dhe shtetasve të BE-së rezidentë në Itali, më pas (në vitin 1998) kjo e drejtë u shtri edhe për të gjithë të huajt jokomunitarë me lejeqëndrim të paktën njëvjeçar. Në vitin 2000 u vendos që nga të huajt jokomunitarë të mund të përfitonin vetëm ata me kartë qëndrimi dhe në vitin 2008 kriteret e përfitimit të çekut u shtrënguan edhe më shumë duke vendosur që të huajt jokomunitarë të kishin jo vetëm kartën e qëndrimit por edhe 10 vjet rezidencë të vazhdueshme në Itali.

Për vitin 2018 shuma e çekut social është 5.889,00 euro (ose dyfishi, 11.778 €, për personat e martuar) dhe u jepet të moshuarve pa të ardhura ose me të ardhura nën shumën e çekut, e në këtë rast të fundit, të moshuarve u takon diferenca mes çekut të plotë dhe asaj që ata fitojnë. Jepet në shuma nga 453,00 euro për 13 këste në vit.

Kanë të drejtën e çekut social të plotë të gjithë të moshuarit e pamartuar që nuk kanë asnjë të ardhur dhe të martuarit që kanë të ardhura familjare më të ulëta se çeku social.

Kanë të drejtën e çekut në masë të reduktuar të gjithë të pamartuarit me të ardhura nën shumën e çekut dhe të martuarit me të ardhura familjare nga shuma e një çeku deri në dyfishin e tij.

Dhënia e çekut social nis nga dita e parë e muajit pasues të paraqitjes së kërkesës.

Kujdes! Çeku social ka gjithnjë karakter të përkohshëm pasi çdo vit verifikohet përmbushja e kriterit të të ardhurave nën shumën e çekut dhe i rezidencës efektive në Itali.

E drejta e çekut nuk u kalon trashëgimtarëve (si pensioni nga puna, për shembull, që me vdekjen e pensionistit, një pjesë i kalon bashkëshortes dhe bijve të mitur). Çeku nuk është as i transferueshëm jashtë Italisë, pra nuk jepet jashtë shtetit. Dhënia e çekut social pezullohet nëse personi qëndron jashtë italisë për më shumë se 30 ditë rresht. Një vit pas pezullimit e drejta e çekut humbet plotësisht.

Paraqitja e kërkesës

Kërkesa paraqitet online në INPS përmes shërbimit përkatës (e gjeni në butonin “Accedi al servizio” lart në të djathtë apo në fund të kësaj faqeje të Institutit italian të sigurimeve shoqërore). Në brendësi gjeni edhe udhëzimet e nevojshme.

Kërkesa mund të paraqitet edhe përmes numrit të gjelbër 803.164 (falas nga rrjeti i telefonisë fikse) ose 06.164.164 (nga celularët).

Mënyra e tretë dhe më e këshillueshme e paraqitjes së kërkesës është ajo përmes patronateve që gjenden gjithandej në Itali ku personel mjaft i kualifikuar dhe me eksperiencë, jo vetëm jep të gjitha informacionet rreth dokumentacionit të nevojshëm, por edhe përpilon dhe paraqet kërkesën për të interesuarit.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet hap pas hapi për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 18 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 1 shkurt 2018 –Duke filluar nga mëngjesi i djeshëm, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 18 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2018 dhe, nga përvoja e viteve të fundit, duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane në sektorët e bujqësisë dhe të turizmit. Këto ndërmarrje mund të paraqesin kërkesat e tyre deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, njësoj si vitet e fundit, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, risjellim një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse jeni i regjistruar shkoni në pikën 4, përndryshe regjistrohuni:

2)   Mbushni formularin e regjistrimit me të dhënat tuaja, futni 5 germat e kontrollit dhe shtypni “Invia”:

 

3)   Sistemi do t'ju nisë në e-mail-in tuaj një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi jeni regjistruar, lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruani e-mail-in dhe fjalëkalimin tuaj dhe shtypni “invia”:

 

5)   Pasi hyni në sistem, shtypni lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërkoni “Decreto flussi stagionali 2018” dhe shtypni mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtypni mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse keni punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpiloni propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruani vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhoheni që do të paguani për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektoni ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikoni çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Futni informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Futni të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmoni vërtetësinë e asaj çka keni deklaruar dhe shtypni butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndiqni në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it. Do të mjaftojë të futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjidhni "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
Mbërrin dekreti i flukseve 2018. Autorizon 30.850 ardhje dhe konvertime
Flukset 2018. Përgatiten kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2018, teksti në Gazetën Zyrtare
23 janar 2018. Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
24 janar 2018. Nis përgatitja e kërkesave për 18 mijë punonjësit sezonalë

 

 

 

 

Çmimi për lindjet apo bonusi “nëna nesër” me vlerë 800 € është një shumë që jepet nga INPS-i në një këst të vetëm, me kërkesë të nënës së ardhshme, me mbushjen e muajit të shtatë të shtatzënisë ose në çastin e lindjes apo birësimit. I shtohet të ashtuquajturit bonus bebe, “nuk merret parasysh për përllogaritjen e të ardhurave të përgjithshme”, kështu që nuk tatohet.
Ndihmesa prej 800 € jepet vetëm një herë për çdo fëmijë të lindur të birësuar apo të marrë në besim. Praktikisht, ndryshe nga ç’ishte thënë në një çast të parë, për lindjet e binjakëve apo birësimet e dy a më shumë fëmijëve, mund të bëhet kërkesë e do të jepet një çek për secilin fëmijë.

Kriteret

Çmimi për lindjet u jepet grave shtatzëna ose nënave që përmbushin kriteret që aktualisht merren në konsideratë për çekun e lindjes që jepet sipas ligjit të stabilitetit nr. 190/2014 (neni 1, paragrafi 125):
- kanë rezidencën në Itali;
- kanë shtetësinë italiane ose të një shteti të BE-së; shtetaset jokomunitare me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese trajtohen si shtetase italiane;
- nëse janë qytetare jokomunitare, duhet të kenë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë ose një nga kartat e qëndrimit që u jepen familjarëve të qytetarëve të BE-së.

Kur paraqitet kërkesa

Kërkesa paraqitet pas mbushjes së muajit të shtatë të shtatzënisë e sidoqoftë, brenda  një viti nga çasti i lindjes apo i birësimit. Vetëm për lindjet e birësimet që janë bërë nga 1 janari 2017 deri më 4 maj 2017, afati njëvjeçar nis nga 4 maji, dita e parë e mundshme për paraqitjen e kërkesave pranë INPS-it.

Si aplikohet

Kërkesa paraqitet në tre mënyra:

- përmes portalit të INPS-it. Në faqen dedikuar Çmimit të lindjes, shtypni butonin “Accedi al servizio” e me kodin personal PIN hyni  në hapësirën private e plotësohet formulari i kërkesës;
- përmes  Contact Center në numrin e gjelbër 803.164 nga rrjeti fiks ose 06.164.164 nga celularët;
- përmes patronateve nëpërmjet shërbimeve telematike që ato ofrojnë.

Dokumentacioni që paraqitet

Kur kërkesa bëhet në shtatzëni  duhet paraqitur një certifikatë mjekësore ose vetëm numri i protokollit telematik të certifikatës së lëshuar nga mjeku i SSN apo një mjek i konvencionuar me ASL-in.

Në kërkesë vetëdeklarohen të gjitha kriteret e tjera që japin të drejtën e përfitimit të çekut:

Leja e qëndrimitShtetaset jokomunitare me dokument qëndrimi të vlefshëm për të marrë çekun, pra që kanë kartën e qëndrimit, apo me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese, vetëdeklarojnë zotërimin e dokumentit dhe shënojnë në kërkesë numrin, autoritetin që e ka lëshuar datën e lëshimit dhe të skadimit;

Kur fëmija ka lindur tashmë – Nëna duhet të vetëcertifikojë në kërkesë datën e lindjes, gjeneralitetet e fëmijës, kodin fiskal. Në rast se ka lindur më shumë se  një fëmijë duhet ta shënojë pasi për secilin prej fëmijëve përfiton 800 €;

Birësim kombëtar – Për të dëshmuar datën e birësimit apo të dhënies në besim e hyrjen e të miturit në gjirin e familjes është e nevojshme të shënohen elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve apo të dhënave të pranishme në vendimin e birësimit/besimit të lëshuar nga autoriteti kompetent (lloji, numri, data e autoriteti që ka lëshuar vendimin). Mund të bashkangjitet edhe një kopje e digjitalizuar e vendimit;

Birësim ndërkombëtar – Për të dëshmuar datën e hyrjes në Itali, duhen shënuar,  në çastin e kërkesës, të gjithë elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve ose të dhënave të pranishme në autorizimin e hyrjes të të miturit në Itali të lëshuar nga Komisioni për Adoptimet Ndërkombëtare CAI (numri dhe data e autorizimit). Alternativa është të bashkangjitet një kopje e digjitalizuar e autorizimit apo e një vetëdeklarate zëvendësuese të autorizimit;

Data e hyrjes në familje – Për të dëshmuar datën e hyrjes në gjirin e familjes kërkohet të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e certifikatës së entit të autorizuar të kujdeset për procedurën e adoptimit nga a cila të rezultojë data e hyrjes efektive në familje;

Birësim i bërë jashtë Italisë – Në çastin e paraqitjes së kërkesës duhen shënuar elementë të domosdoshëm për sigurimin e indormacioneve apo të dhënave të pranishme në dokumentin e transkriptimit në regjistrin e Gjendjes Civile të vendimit të adoptimit të njohur nga një shtet i huaj (lloji, numri, data dhe autoriteti) ose të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e dokumentit të transkriptimit.

Si jepet shuma

Shuma është 800 € dhe mënyrat e parashikuara të pagesës janë:
- urdhërxhirim pranë një zyre postare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse bankare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse postare;
- librezë postare;
- kartë e parapaguar me IBAN.

Për të gjitha tipet e pagesës, përjashtuar atë përmes një urdhërxhirimi pranë një zyre postare, kërkohet që të jepet një IBAN.

Duhet mbajtur parasysh që nga çasti i paraqitjes së kërkesës deri në çastin e marrjes së parave mund të kalojnë deri 3 muaj: 60 ditë për përpunimin e praktikës e 30 ditë për lëshimin e çekut.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

“Ti grua, për 8 Marsin, a e ke një interpretim tëndin?”
Nga Adela Kolea

Mesazheve të shumta të përgëzimeve e urimeve drejtuar Ermal Metës pas triumfit me Fabrizio Moron në edicionin e 68-të të Festivalit të Sanremos , u bashkohet edhe përshëndetja e ambasadores së Shqipërisë në Romë, zonja Anila Bitri.  Artistit i dërgon një mesazh me të cilin e përgëzon jo vetëm si artist por edhe për “angazhimin në temat e çështjet e kohës që jetojmë”. Suksesi i Ermalit, kujton ambasadorja Bitri “është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.
Në vijim teksti i plotë i mesazhit të ambasadores:

I dashur Ermal,

Urime dhe përgëzime për Çmimin e Parë të Festivalit të Sanremos 2018!

Në këtë shfaqje të bukur disaditore të muzikës, artit dhe kulturës italiane ju dëshmuat përsëri, talentin, pasionin dhe angazhimin tuaj, tashmë të rritur e të pjekur, jo vetëm si artist, por edhe si person i angazhuar në temat dhe çështjet e kohës që jetojmë!

Zërat, fjala dhe kënga e duetit Ermal Meta & Fabrizio Moro transmetojnë refrenin, ritmin, forcën dhe angazhimin që thërret për të mposhtur frikën dhe për të mbrojtur vlerat, të bukurën dhe jetën.

Suksesi i “Non mi avete fatto niente” është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.

Edhe një herë, urime dhe faleminderit për emocionet!
Anila Bitri

Leggi anche:
Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori di Sanremo 2018
Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara

Ermal Meta, Fabrizio Moro e la loro canzone contro il terrorismo

 

 

 

 

Secondo l'ISTAT, sarebbero 224 mila gli stranieri diventati italiani durante il 2017

Roma, 8 febbraio 2018 – Al 1° gennaio 2018 si stima che siano 5 milioni e 65 mila gli stranieri residenti in Italia. Lo dice ISTAT che pubblica oggi i dati sugli indicatori demografici del paese.

La popolazione ammonta a 60 milioni 494mila residenti, quasi 100mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille). La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 430mila (-113mila residenti). Per i cittadini italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-241mila) sia il saldo migratorio con l’estero (-72mila).

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018 sono 5 milioni 65mila e rappresentano l’8,4% della popolazione residente, dato vicino a quello del 2017 (8,3%). L’incremento è di soli 18mila unità.

Per gli stranieri risulta positivo il saldo naturale (+58mila): nel 2017 si stimano tra gli stranieri 66mila neonati e 7mila 200 decessi. Positivo è anche il contributo dei movimenti con l’estero: 296mila immigrazioni contro 40mila emigrazioni conducono il saldo migratorio estero dei cittadini stranieri al valore di +256mila unità, in crescita rispetto a quello registrato nel 2016 quando il saldo era +220mila.

Ma il rallentamento nella crescita della popolazione straniera si deve, principalmente, alle acquisizioni della cittadinanza italiana, le cui cifre stanno raggiugendo gli ultimi anni valori importanti: da 35mila acquisizioni nel 2006 si è pervenuti a 202mila nel 2016. Sulla scia di tale progressione, si stima che nel 2017 si ci possano essere 224mila acquisizioni. E se il peso degli albanesi nelle acquisizioni di cittadinanza italiana rimane più o meno quello degli anni scorsi, è ragionato pensare che nel 2017  siano diventati italiani 40-45 mila persone.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter) 

 

Roma e Milano janë aeroportet nga ku vijnë e shkojnë numri më i madh i udhëtarëve të Rinasit. Analiza e revistës Monitor për vitin e shkuar

Romë, 11 mars 2018 – Trafiku i pasagjerëve në Aeroportin e Rinasit ka ardhur në rritje vit pas viti, për të arritur në një rekord prej 2,6 milionë pasagjerësh në vitin 2017 (+20% në lidhje me një vit më parë) sipas të dhënave nga Tirana International Airport (TIA). Këtë e shumë të dhëna të tjera interesante mbi kompanitë që udhëtojnë nga e drejt Rinasit, destinacionet më të lidhura me aeroportin e vetëm shqiptar dhe numrin e udhëtarëve sipas çdo destinacioni jep shkrimi “Gara për ajrin, kush e fitoi në 2017-tën” i të përjavshmes ekonomike shqiptare, revista Monitor.

Sipas këtij shkrimi është Italia ajo që prej vitesh vazhdon të mbajë vendin e parë qoftë për numër lidhjesh e qoftë për numër pasagjerësh. E prej falimentimit të shqiptares Belle Air, është italiane edhe kompania më e pranishme në Rinas.
Ja çfarë shkruan Monitor:

Në vitin 2002, rreth 50% të tregut të fluturimeve dhe të numrit të pasagjerëve, e zinte kompania Belle Air, që kishte fluturime të shumta direkte drejt qyteteve italiane. Por, pas falimentimit të saj në fund të vitit 2013, tregu u rikonfigurua dhe operatorë të rinj kanë hyrë, duke ndarë, së bashku me kompaninë Alitalia, tregun e Italisë.

Në fund të vitit 2017, sipas të dhënave nga TIA-s, Blue Panorama, operatori italian që zëvendësoi Belle Air, kishte 29% të tregut total të fluturimeve, nga 30% vitin e mëparshëm.

Pas saj renditet Alitalia, me 11% të tregut. Kjo kompani ka humbur vazhdimisht terren dy vitet e fundit (zinte 31% të tregut në vitin 2015), pasi ka shkurtuar destinacionet e drejtpërdrejta me disa qytete të Italisë. Krahas kompanive Blue Panorama dhe Alitalia në 2017-tën forcuan pozitat në tregun e Italisë edhe Albaëings me 8% të totalit (nga 2% vitin e mëparshëm) dhe Ernest Airlines dhe Mistral Air me përkatësisht 6% dhe 3%.

Trafiku i pasagjerëve sipas aeroporteve italianeDestinacionet drejt Italisë zinin 57% të tregut total të fluturimeve në 2017-n, e pandryshuar në krahasim me vitet e mëparshme.

Destinacioni kryesor nga dhe drejt Rinasit për vitin 2017 ishte Roma, me 323 mijë pasagjerë, me rritje prej 7,6% me bazë vjetore. Duhet kujtuar që Roma shërben jo vetëm si destinacion i drejtpërdrejtë, por edhe si tranzit për të udhëtuar në Europë dhe jashtë saj.
Destinacioni i dytë ishte Milano, me 267 mijë pasagjerë, me rritje 27% në krahasim me një vit më parë. Në total, pasagjerët nga dhe drejt Italisë ishin gati 1,5 milionë në vitin 2017 (rritje 18,4%), ose 62% e totalit.

Stambolli ishte në vend të tretë, me 235 mijë pasagjerë (16% rritje). Edhe Stambolli është bërë konkurrues vitet e fundit si një destinacion tranzit, kryesisht drejt SHBA-së, por edhe vendeve aziatike. Vjena mbetet pika kryesore e kalimit drejt gjithë Europës e jashtë saj. Në vitin 2017, nga dhe drejt aeroportit të Vjenës udhëtuan rreth 174 mijë pasagjerë, me një rritje prej 9,6% në krahasim me 2016-tën.

Më pas u renditën qytetet e Italisë, si Piza, Bergamo, Bolonja, Verona, ku (aty e në zonat përreth) jetojnë e punojnë dhjetëra mijëra emigrantë.

Nga e drejt Athinës udhëtuan rreth 84 mijë pasagjerë (numri është i ulët edhe për faktin që qytetet e Greqisë janë përgjithësisht të arritshme përmes kufirit tokësor).

Artikulli i plotë i revistës Monitor: Gara për ajrin, kush e fitoi në 2017-n

 

 

 

Fjalëve të kryeministrit Rama: “Rekomandimin e meritojmë, shpresojmë që vendet anëtarë do të përgjigjen pozitivisht. Detyrat e shtëpisë i kemi kryer deri në këtë pikë”, Presidenti i Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, për vizitë zyrtare në Tiranë, i përgjigjet: “Konstatoj që Shqipëria ka bërë shumë reforma mbresëlënëse, progresi është mbresëlënës, nëse vijon kështu, KE do të rekomandojë hapjen e negociatave, por nuk kam ardhur në Tiranë për të bërë premtime boshe"

Tiranë, 25 shkurt 2018 – “E besojmë dhe e meritojmë rekomandimin e plotë dhe të pastër nga KE dhe shpresojmë që edhe vendet anëtare do të përgjigjen pozitivisht dhe në unitet”, deklaroi kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp me Presidentin e Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, i cili mbërriti në vizitë zyrtare pasditen e së dielës në Tiranë, i shoqëruar edhe nga komisioneri për Zgjerimin, Johannes Hahn, të cilët kanë mbërritur pasditen e të dielës në në Tiranë.

Kjo vizitë, tha Rama, është përmbushja e një zotimi të vjetër, por të mbajtur në çastin më të mirë të mundshëm. Vjen pak kohë përpara momentit të vendimmarrjes për rekomandimin e Komisionit Europian për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe pak pas publikimit të strategjisë së re të zgjerimit që përbën një bazë inkurajuese për të gjitha vendet e rajonit tonë.

“Ne u takuam në dhjetor në Bruksel dhe sot pata mundësinë dhe privilegjin ta informoj nga afër Presidentin për zhvillimet e reja, ecurinë e reformave dhe vendosmërinë e Shqipërisë për të vijuar të jetë nga njëra anë në një proces intensiv përafrimi me BE përmes punës së përditshme në vendin tonë dhe nga ana tjetër një aktor konstruktiv për nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe garantimin e fqinjësisë së mirë për gjithë rajonin”, shtoi kryeministri.

”Shqipëria është e vendosur të vijojë, nga njëra anë, në një proces intensiv përafrimi me BE-në përmes punës së përditshme, dhe, nga ana tjetër, të jetë aktor konstruktiv për nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe garantimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në të gjithë rajonin” vazhdoi më tej Rama.

Duke kujtuar se KE ka rekomanduar që në nëntor 2016 çeljen e negociatave të anëtarësimit mes BE dhe Shqipërisë, Rama nënvizoi domosdoshëmrinë e çuarjes përpara të reformës në drejtësi dhe zbatimin konkretisht të procesit të vettingut.

“Në momentin e daljes së atij rekomandimi ne ende nuk kishim kaluar ligj për vetting-un gjë që tashmë ka ndodhur dhe nuk kishim nisur punën konkrete për vetting-un, gjë që po ndodh”, sqaroi kreu i qeverisë.

Rama tha se e informoi Juncker, se “sot që flasim ne numërojmë plot 17 prokurorë dhe gjykatës të niveleve të larta të gjyqësorit që janë tërhequr nga procesi i vetting-ut, që faktikisht nuk do të jenë më pjesë e sistemit gjyqësor një treg i qartë që vetting-u ka filluar të funksionojë si shtysë e fuqishme drejt realizimit të objektivave të një sistemi drejtësie të ri dhe të pavarur”.

Nga ana tjetër, vijoi kryeministri, e informova po ashtu presidentin Juncker se “presim në javët në vazhdim çeljen e çështjeve konkrete dhe rezultate konkrete nga ana e vetë komisoneve të vetting-ut”.

Gjithashtu, kryeministri Rama informoi se kanë nisur operacioni kombëtar kundër krimit të organizuar “Forca e ligjit”, reforma që lehtëson barrën e burokracisë mbi qytetarët  me efekt të drejtpërdrejtë në luftën kundër korrupsionit dhe një transformim  rrënjësor në marrëdhëniet e drejtësisë me qytetarët në radhë të parë përmes ndryshimit të prokurorit të përgjithshëm dhe çeljes së një sërë dosjesh që prej kohësh flinin në prokurori.

“Vendosmëria jonë mbetet e palëkundur sepse vetëdija jonë është se reformat e integrimit nuk janë të domosdoshme se na i kërkon Brukseli, nuk janë të detyrueshme se na i kërkon Brukseli, por janë të domosdoshme dhe të detyrueshme se i kërkon Shqipëria dhe është borxhi që i kemi gjeneratës tjetër. Ky është një proces unikal i pazëvendësueshëm për shtetbërjen dhe funksionimin e institucioneve demokratike në vendin  tonë. Për ne integrimi në BE nuk është një udhëtim për të shkuar gjetkë, por është një përpjekje për të ndërtuar Shqipërinë europiane këtu në vendin tonë”, u shpreh kryeministri Rama.

Juncker: Shqipëria vazhdon progresin në reforma

Presidenti i Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, ka vlerësuar reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare, të cilat e afrojnë vendin me Bashkimin Europian.

“Bisedimet kanë nisur më parë. Kur erdha në vizitën e parë në Tiranë, kryeministri ishte kryebashkiak dhe dëgjova rezervat që shprehën të tjerët për të. Shqipëria dhe Ballkani janë vende miq, që janë perspektivë evropiane, pasi Shqipëria është një vend evropian, jemi ndarë nga historia, por nuk duhet humbur kaq shumë kohë për t’u ndarë. Bëhet fjalë për ta rishikuar historinë përmes pajtimit. Konstatoj që Shqipëria nuk pushon së akumuluari progres, ka bërë shumë reforma mbresëlënëse, progresi është mbresëlënës. Nëse vijon kështu, KE do të rekomandojë hapjen e negociatave. Nuk kam ardhur për të bërë premtime boshe, por vetëm mund të inkurajoj Shqipërinë që të vijojë reformat, sidomos në luftën kundër krimit, vetting-un, organizimin e gjykatave. Do të jemi përkrah Shqipërisë për ta ndihmuar të përgatisë anëtarësimin. Mbështesim Shqipërinë edhe në përmirësimin e marrëdhënieve me vendet e Ballkanit Perëndimor. Rikonfirmoj, se vendi i Shqipërisë është në gjirin e BE” deklaroi ai.

Duke u ndalur procesi i Vetting-ut, presidenti i KE u shpreh: “Konstatoj se procesi po vazhdon duke dhënë rezultate mbresëlënëse. Ajo që do të donim dhe ne jemi të siguruar nga ato çfarë na tha Kryeministri, që ky proces do të vazhdojë edhe përtej muajit prill, kur komisioni do të botojë materialin për shtetet kandidate për anëtarësimin në BE. Mendoj se i takon drejtësisë shqiptare që të bëjë drejtësinë e saj, nuk më takon mua të them se kush është fajtor e kush jo”, theksoi Juncker.

Marrëveshja e re me Greqinë dhe qëndrimi i Presidentit Meta

I pyetur nga gazetarët lidhur me negociatat me Greqinë dhe qëndrimin e Presidentit Meta, Rama tha se “Presidenti nuk e ka refuzuar dhënien e autorizimit, por ka kërkuar me të drejtën që i jep kushtetuta disa sqarime të shkruara lidhur me kërkesën e dërguar”.

”Sqarimet janë dhënë dhe janë në tryezën e Presidentit”, shtoi kryeministri ndërsa ftoi se “duhet ta shikojmë këtë proces me seriozitetin që meriton”.

“Kam besim se Presidenti do të bëjë detyrën dhe ne do të kemi kohën e nevojshme për të zgjidhur problemet e mbartura me Greqinë, të nënshkrimit të një marrëveshjeje të re që për ne do të jetë  i bazuar fund e krye te vendimi i Gjykatës sonë Kushtetuese. Nëse më pyesni a do të zgjidhet me sukses ky proces? Unë them po, do të zgjidhet. Do të jetë një tjetër arsye e fortë që BE të vlerësojë Shqipërinë si shtet serioz.

Juncker: Problemet me fqinjët të zgjidhen sa më shpejt

I pyetur nga gazetarët për çështjet e pazgjidhura mes Shqipërisë dhe Greqisë, presidenti Juncker theksoi se për t’u integruar në BE, ajo nuk duhet të ketë probleme me fqinjët.

“Jam i mendimit se problemet duhet të zgjidhen sa më shpejt të jetë e mundur. Kemi një dritare mundësish të hapura, duhet përdorur nga të dyja palët. Vendet e rajonit që kanë konflikte territoriale do të përpiqen t’i kalojnë dhe këto nuk mund të bëhen pas anëtarësimit, por përpara”, tha ai.

”Dua të inkurajoj Shqipërinë dhe Greqinë që të bien dakord, dhe ky është një element plus për të pranuar hapjen e negociatave kur të vijë momenti.

BE nuk i përket vetë anëtarëve që janë pjesë e saj. Dhe kur Shqipëria të ketë plotësuar të gjitha progreset që presim prej saj dhe që pret ajo nga vetvetja, anëtarësimi do të jetë diçka e kryer”.

Juncker: Nuk kemi thënë se Serbia dhe Mali i zi , do të jenë detyrimisht anëtare të BE në vitin 2025

Pyetjes se përse Shqipëria nuk ishte përfshirë në listën e përmendur nga ky komision për hapjen e negociatave në vitin 2025, Jancker theksoi se anëtarësimi i drejtohet të gjitha vendeve, pra mund të jetë ajo datë më shpejt ose më vonë, kushdo vend do t’i ketë plotësuar kriteret e anëtarësimit.

“Në të kundërt se çfarë thuhet kudo, ne vetë nuk kemi thënë se Serbia dhe Mali i zi , do të jenë detyrimisht  anëtare të BE në vitin 2025. Anëtarësimi i drejtohet të gjitha vendeve, pra mund të jetë ajo datë më shpejt ose më vonë, kushdo  vend do t’i ketë plotësuar kriteret e anëtarësimit. Ne do të veprojmë në mënyrë të tillë që përpjekjet e çdo vendi të njihen nga bashkimi. Nuk është momenti të thuhet dhe të shkruhet se Shqipëria do të trajtohet në mënyrë të keqe dhe  pafavorshme, ne duam t’i mbështesim përpjekjet e Shqipërisë”, theksoi Juncker.

Presidenti i Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, dhe komisioneri për Zgjerimin, Johannes Hahn do të qëndrojnë në Shqipëri deri mesditën e së hënës për të zhvilluar me drejtuesit më të lartë të shtetit shqiptar.
Juncker dhe Hahn do të vendosin theksin gjatë vizitës në Shqipëri te zbatimi i reformës në drejtësi në prag të rekomandimit të hapjes së negociatave, që pritet të mbërrijë në qershor.

 

Un nuovo piano urbanistico nella cittadina costiera di Himara sta riscaldando le relazioni bilaterali tra Albania e Grecia. Minoranze e speculazione edilizia in questo approfondimento
Di Gjergji Kajana per  www.balcanicaucaso.org *

Un anno dopo gli attriti provocati dal caso ciamuriota, Albania e Grecia si trovano invischiate in problematiche causate dal piano urbanistico riguardante il comune costiero di Himara. La città dell’Albania meridionale è abitata da molti appartenenti alla minoranza greca, i quali lamentano la violazione dei loro diritti di proprietà da parte delle autorità di Tirana ed hanno chiesto l’intervento diplomatico di Atene a loro favore.

Il caso ha origine nel settembre 2016, quando il sindaco del comune della città costiera Jorgo Goro approvò un nuovo piano urbanistico, il quale prevedeva l’abbattimento di alcune proprietà immobiliari di abitanti dell’area. Secondo le autorità albanesi l’esproprio di queste proprietà era giustificato dall’interesse pubblico ed è stato ratificato da una delibera confermativa del Consiglio dei Ministri albanese emessa il 22 febbraio di quest’anno. La stessa delibera ha sancito anche il valore monetario del rimborso previsto per le proprietà degli espropriati. Il 30 agosto di quest'anno il consiglio comunale di Himara ha approvato in maniera definitiva il nuovo piano generale urbanistico, decisione ratificata a metà ottobre dal Consiglio Nazionale del Territorio (KKT), ente governativo. Il piano prevede che in sette zone urbanistiche vi siano investimenti strategici nel campo turistico e nello specifico prevede la costruzione di un nuovo boulevard, il rifacimento del manto stradale di molte vie, potature di alberi e la concessione di autorizzazioni per costruire edifici di più piani nella città di Himara e la costruzione di resort turistici nel comune. Alcune demolizioni di edifici all’interno delle zone individuate dal comune sono già cominciate.

La protesta

Gli himarioti toccati dalle demolizioni stanno però contestando per vie legali la validità giuridica degli atti che hanno portato all'approvazione del piano urbanistico e, conseguentemente, delle demolizioni e dei rimborsi previsti per i danneggiati. Per loro l’approvazione in prima lettura del piano urbanistico è stata fatta dal sindaco in forzatura delle sue competenze, che sarebbero spettate al KKT. La forzatura renderebbe illegali la delibera del Consiglio dei Ministri e gli appelli del comune agli espropriati ad evacuare le abitazioni da demolire. Inoltre viene contestata al comune la mancata consultazione degli abitanti toccati dal piano e, soprattutto, il valore dei rimborsi.

Questi ultimi sarebbero accordati per valori di superficie indicati arbitrariamente dal comune e che sono inferiori a quelli reali delle loro proprietà espropriate. Il mancato censimento e definizione catastale delle proprietà immobili in Albania è un problema vecchio di 26 anni, sin dalla caduta del comunismo, che aveva statalizzato queste proprietà. Più recentemente si è tentato di risolverla tramite una legge del 2012, la quale prevede la registrazione di questi immobili dietro il rilascio di un certificato di proprietà al possessore. La nuova registrazione si è incagliata a Himara e questo costituisce il più forte argomento giuridico degli himarioti nel contestare gli atti di pianificazione urbanistica e le demolizioni.

Politica e minoranze

Nel panorama politico albanese la causa di questi cittadini è sostenuta con forza dall’organizzazione OMONIA e dal Partito per l’Unione e i Diritti dell’Uomo (PBDNJ), entrambi rappresentanti della minoranza greca. Fredi Bejleri, esponente di OMONIA, ha dichiarato che la Grecia e Cipro bloccheranno l’adesione albanese nell’UE se continuerà la violazione dei diritti di proprietà degli himarioti. Per Vangjel Dule, segretario del PBDNJ, le azioni del governo Rama mirano a forzare la comunità autoctona greca di Himara a lasciare la città.

Nelle argomentazioni giuridiche a loro favore gli himarioti includono anche la loro appartenenza alla minoranza greca in Albania, la cui consistenza numerica e i cui diritti rimangono un pomo della discordia tra i due paesi vicini. Il regime comunista albanese mise in pratica il riconoscimento dello status di appartenenza a questa minoranza solo agli abitanti albanesi di nazionalità greca di alcune zone a ridosso del confine comune denominate “zone della minoranza”. In esse ad esempio venivano riconosciuti diritti in merito all'istruzione nella madrelingua, cosa che è continuata anche dopo la caduta del regime totalitario. Himara non rientra in esse, malgrado la presenza dei cittadini di etnia greca lì e in alcuni villaggi limitrofi (come Dhërmi) - numericamente indebolita dalla emigrazione post-1990 - sia una realtà indisputabile. Atene vorrebbe che venisse riconosciuta l’appartenenza alla minoranza greca anche a chi non vive nelle “zone della minoranza”.

Dopo aver revocato la cittadinanza greca al sindaco Goro, protagonista nella crisi del piano urbanistico, Atene appoggia con convinzione la richiesta degli himarioti di vedere almeno riconosciuto dall’Albania il loro intero patrimonio immobiliare. “Non si sta solo espropriando la proprietà degli himarioti ma lo si sta facendo senza la dovuta ricompensa” ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias in una intervista TV lo scorso 28 settembre. In un duro comunicato stampa del 19 ottobre il suo ministero ha definito il piano urbanistico un modo per sradicare la storica presenza dell’ellenismo nella zona di Himara. La nota insinuava apertamente che Tirana vuole distogliere l’attenzione dallo scandalo Tahiri, l’ex-ministro degli Interni albanese accusato in patria di appartenere a una organizzazione criminale. Il ministero degli Esteri albanese ha reagito il giorno dopo, chiamando la nota ateniese “un intervento senza precedenti” e difendendo la legalità del piano urbanistico di Himara.

Atene ha espresso il suo disappunto anche sulla nuova legge albanese per la difesa delle minoranze etniche, approvata il 13 ottobre. Il portavoce del ministero degli Esteri greco ha definito la legge “un passo indietro per la più consistente minoranza dell’Albania”, che è quella greca.

Dialogo

Per fortuna delle relazioni di buon vicinato tra Albania e Grecia e delle aspirazioni albanesi per entrare nell'Unione europea (dove Atene possiede un diritto di veto sulle nuove adesioni) il dialogo bilaterale è sempre in piedi. Dal 10 al 12 novembre il ministro degli Esteri greco Kotzias ha ospitato a Creta per incontri ufficiali bilaterali il suo omologo albanese Ditmir Bushati per discutere tutte le problematiche bilaterali, tra cui vi è la richiesta di Tirana che Atene abolisca lo stato di guerra tra i due paesi (ineffettivo ma in vigore dal 1940 ) e la necessità di definire un comune confine marittimo. Al termine del vertice è stato diffuso un comunicato congiunto dove si annuncia che gli incontri proseguiranno a breve in Albania.

Malgrado il riannodarsi del dialogo diretto con Atene, sembra però difficile che il governo Rama desista dall’attuazione del piano urbanistico a Himara. Gli incontri del premier e dei ministri albanesi Mirela Kumbaro e Damian Gjiknuri con i rappresentanti himarioti e i loro legali non hanno prodotto segnali che fanno pensare all’abbandono del progetto dall’esecutivo albanese. Al momento il ricorso alle vie legali sta tentando di rallentare l'attuazione del progetto. Sul piano politico la più grande speranza degli himarioti è che Atene si impunti per difenderli con Tirana.

* Per gentile concessione dell’autore e di  www.balcanicaucaso.org

 

Ishte duke lozur me fëmijë të tjerë kur është ndier keq dhe brenda një ore ka vdekur. Prokurori nis hetimet

Romë, 9 prill 2018 – Një festë mes miqsh është shdërruar në tragjedi të vërtetë për një familje italo-shqiptare pasditen e djeshme në Messina. Një vogëlushe 5-vjeçare po luante me bashkëmoshatarët e saj kur papritur është ndier keq dhe i janë shfaqur disa njolla në lëkurë. Vajza e vogël është çuar me urgjencë në spital por mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë dot. Ka vdekur për arsye akoma jo të qarta, mbi të cilat prokuroria e Messinës ka nisur hetimet dhe ka vendosur të bëhet autopsia.

Nga mediat lokale që përcjellin lajmin mësohet se vogëlushja, me nënë italiane e baba shqiptar, ishte bashkë me ta në një festë në një lokal në Saponara, lokalitet i Messinës dhe aty ka pasur simptomat e para. Prej aty është çuar menjëherë në Poliklinikën e Messinës ku mjekët e urgjencës pediatrike e kanë intubuar menjëherë. Për rreth një orë janë përpjekur të mbajnë vajzën në jetë por pa rezultat: vogëlushja ka pasur disa arreste kardiake e ka ndërruar jetë.

Pas ngjarjes policia ka nisur menjëherë të hetojë. Dyshohet që shkak për vdekjen të ketë qenë një shok anafilaktik, por saktësinë e këtij supozimi mund ta sqarojë vetëm autopsia e autorizuar nga prokuroria.

 

Avokatja Ilda Beqo: “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familjes iu njoh dëmshpërblimi më i lartë sipas ligjit italian”

Romë, 2 shkurt 2018 – Pas thuajse 15 vjetëve nga vrasja e djalit 15-vjeçar, një familje shqiptare ka parë drejtësinë të shkojë në vend: gjykata civile e Vicenzas ka vendosur që vrasësi, një shtetas italian, t’i japë dëmshpërblimin maksimal që njeh ligji italian në këto raste.

Gjithçka pati fillim në 2003-shin, kur një italian, për gjah në Shqipërinë e mesme, vrau një djalë 15 vjeç. Drejtësia shqiptare akuzoi italianin për veprën penale të “vrasjes nga pakujdesia”. Dënimi përfundimtar (pas tre shkallëve të gjykimit), 3 vjet burg, u dha në vitin 2009, në mungesë, pasi italiani ndërkohë ishte kthyer në vendlindje. U shpall në kërkim e menjëherë u kërkua që dënimi penal shqiptar të njihej nga drejtësia italiane.

Në Itali, familja i beson çështjen gjyqësore avokates Ilda Beqo që rrëfen këtë ngjarje për shqiptariiitalise.com dhe që për të tuteluar familjen e 15-vjeçarit nuk dëshiron të japë të dhëna për identifikimin e viktimës dhe të vrasësit.

“Në Itali na u desh të ndiqnim dy rrugë paralelisht, nga njëra anë njohjen e vendimit penal të drejtësisë shqiptare e nga ana tjetër të ngrinim gjyqin civil në mënyrë që familjes t’i njihej një dëmshpërblim i denjë”.

Pas shumë vitesh, vjet u arrit njohja e vendimit të gjykatës shqiptare, pra edhe në Itali vrasësi i 15-vjeçarit njihet tashmë fajtor për vrasje nga pakujdesia. Por, gjithsesi, nuk ka bërë asnjë ditë burg. “Kanë kaluar shumë vjet nga ngjarja e ndërkaq në Itali ka pasur edhe dekrete falje dënimesh, kështu që për tre vjetët e dhëna në 2009-tën nga gjykata shqiptare, italiani ndoshta nuk ka për të hyrë ndonjëherë në burg” shpjegon avokatja. “Por për palën e lënduar njohja e vendimit penal shqiptar ishte shumë e rëndësishme sepse na lehtësonte punën në gjyqin civil për njohjen e dëmshpërblimit”.

E vendimi i shkallës së parë për dëmshpërblimin arriti më 31 janar. “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familja do të marrë dëmshpërblimin më të lartë që njeh ligji italian” thotë avokatja Ilda Beqo.

Në fakt, si rrallëherë, gjykata i ka njohur familjes dëmshpërblimin maksimal, pa u ndikuar nga fakti që viktima ishte shqiptar e që familja jeton në Shqipëri, siç ka ndodhur herë të tjera.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Financierët e Brescias kanë arrestuar bashkë me të miturin edhe një 24vjeçar, që të dy shqiptarë. Shpërndanin drogë në zonën  stacionit të qytetit