in

Edhe imigrantët u japin lamtumirën certifikatave. Por nga viti 2013

Nga viti i ardhshëm, vetëcertifikime edhe për lejet e qëndrimit e praktikat e tjera të parashikuara nga Teksti unik i imigracionit. E parashikon një modifikim i dekretit të ligjit mbi thjeshtëzimet

Romë, 13 mars 2012 – Nga viti i ardhshëm edhe të huajt nuk duhet të bashkëngjisin më certifikatat në origjinal kërkesave të tyre për lejet e qëndrimit apo për të tjera praktika që kanë të bëjnë me qëndrimin e tyre në Itali. Ashtu siç ndodh tashmë për italianët dhe komunitarët, edhe imigrantët e huaj do të mund të vetëdeklarojnë të gjitha të dhënat që administrata publike mund të verifikojë vetë.

Kjo risi përmbahet në projektin e ligjit të konvertimit të dekretit mbi thjeshtëzimet që sot po miratohet në Dhomën e deputetëve. Teksti, mbi të cilin qeveria kërkon votëbesimin, duhet të kalojë edhe në Senat për të marrë miratimin përfundimtar përpara se të hyjë në fuqi.

Për të kuptuar më mirë rëndësinë e kësaj risie, është e udhës të bëhet një hap pas. nga një janari 2012 është në fuqi një normë që ndalon Administratën Publike të kërkojë certifikata, nëse të dhënat që ato përmbajnë gjenden në bankat e tyre të të dhënave. Kështu që ajo duhet të mjaftohet me deklaratat zëvendësuese, pra me vetëcertifikimet.

Por entuziazmin e imigrantëve që menduan se mund t-i kursenin vetes para e radhë e frenoi një qarkore e ministrisë së Brendshme nga fundi i janarit. Sqaron se sidoqoftë mbetet në fuqi një normë e Tekstit Unik mbi Dokumentacionin Administrativ dhe në rregulloren e zbatimit të Tekstit Unik mbi Imigracionin sipas së cilës ““qytetarët e shteteve jo anëtare të BE-së me qëndrim të rregullt në Itali, mund të përdorin deklaratat zëvendësuese […] me përjashtim të rasteve të parashikuara nga dispozitat që përmbajnë ligjet dhe rregulloret e lidhura me imigracionin dhe statusin e të huajit”.

Pak rreshta por shumë të rëndësishëm. Kjo do të thotë, për shembull, që nevojiten akoma certifikatat kartotekës së Gjykatës dhe ato të çështjeve penale në ngarkim për të kërkuar kartën e qëndrimit, po ashtu edhe certifikata e ‘përshtatshmërisë së strehimit’ për bashkimin familjar. Sipas të njëjtit parim, të papunët që kërkojnë lejeqëndrim për pritje punësimi duhet të vazhdojnë të paraqesin certifikatën e regjistrimit në zyrën e punësimit dhe studentët që duan të përtërijnë lejen e tyre duhet të paraqesin certifikatën e regjistrimit në universitet. Por mjafton vetëcertifikimi për të gjitha rastet e tjera që nuk kanë të bëjnë me çështje të imigracionit. Kështu për shembull, nëse një i huaj kërkon të bëjë abonimin për mjetet publike të qytetit ku jeton, nuk ka nevojë të marrë certifikatë rezidence, por mjafton të deklarojë vetë se ku banon.

Tani, gjatë konvertimit të dekretit të thjeshtëzimeve, një amendament i paraqitur nga Partia Demokratike ka hequr edhe përjashtimet e parashikuara nga Teksti Unik mbi Dokumentacionin Administrativ dhe nga rregullorja e zbatimit të Tekstit Unik mbi Imigracionin. Prandaj “shtetasit e vendeve jo anëtare të BE-së me qëndrim të rregullt në Itali, mund të përdorin deklaratat zëvendësuese” edhe për praktikat e parashikuara nga burokracia e imigracionit.

Por kjo risi është lënë të hyjë në fuqi nga 1 janari 2013. ndërkaq, ministria e Brendshme dhe ajo e Administratës Publike do të përcaktojnë se si Kuesturat e Prefekturat të përftojnë sa më lehtë të dhënat që u nevojiten.

Moratoriumi është i domosdoshëm, sepse tani, pa një lidhje mes bankave të të dhënave, do të rrezikohej (në mënyrë paradoksale) zgjatja e mëtejshme e kohës së përpunimit të praktikave. Një kuesturë që përpunon një leje qëndrimi për studime, për shembull, për të verifikuar vetëdeklaratën, duhet t-i kërkojë universitetit t-i nisë të dhënat mbi provimet e dhëna nga studenti që ka paraqitur kërkesën, duke bllokuar praktikën deri në marrjen e një përgjigjeje. nga viti i ardhshëm duket se gjithçka do të zgjidhet me një konsultim të bankës të së dhënave në kompjuter.

Elvio Pasca

Dita e Verës, festa e Elbasanit

Çështja gjyqësore e Gërdecit shkon në apel