in

Ekskluzive! Udhëzuesi i Censimentit në gjuhën shqipe

Shpjegohet si t’i përgjigjesh çdo pyetjeje. Në dy versione për pyetësorin e kuq (versioni i gjatë) dhe atë të gjelbër (versioni i reduktuar)

Romë 19 tetor 2011 – Të gjithë të huajt kanë detyrimin t-i përgjigjen censimentit XV të popullsisë dhe të banesave që ka nisur në mbarë Italinë më 9 tetor.

Kush ka vështirësi me italishten, apo sidoqoftë ka ndonjë dyshim mbi përgjigjet që duhet të japë, tani ka një ndihmë më shumë: në këtë faqe gjen udhëzuesin e përpiluar nga ISTAT të përkthyer në gjuhën shqipe.

Kujdes: janë dy udhëzues: një për versionin e plotë të pyetësorit që ka ngjyrë të kuqe dhe tjetri për versionin e reduktuar me ngjyrë të gjelbër.

Shkarko:

 

Motrat e Nënë Terezës në Shqipëri. Misioni vazhdon

Mesazhi largpamës i Nënë Terezës