in

Karta e qëndrimit: ja testi i gjuhës italiane

Tre prova: dëgjim, lexim dhe shkrim. Rezultati konsiderohet pozitiv nëse merr 80 pikë ndër 100

Romë, 18 janar 2011 – kanë nisur dje testimet e para të gjuhës italiane, tashmë të detyrueshme, për ata që duan të marrin kartën e qëndrimit.

Përmbajtja e testit ndryshon nga një shkollë në tjetrën, sepse përcaktohet nga komisioni i formuar nga drejtori dhe të paktën dy mësues të gjuhës italiane. Por ministria e Arsimit ka përgatitur një vademekum për komisionet, me udhëzimet e përgjithshme mbi provat. Ky duhet të sigurojë një lloj standardi në të gjithë Italinë. Testi ndahet në tre pjesë: me prova dëgjimi, leximi dhe shkrimi.

Kandidatët duhet të dëgjojnë dy tekste të shkurtra, të shqiptuara ngadalë dhe qartë, si biseda, lajmërime dhe udhëzime, transmisione radio ose Tv. Më pas kandidatët pyeten për të parë nëse kanë arritur të kuptojnë elementet kryesore.

Më pas kalohet te prova e leximit. Kandidatëve u jepen dy tekste të shkurtër, si një letër nga Kuestura, një lajmërim publik, artikull gazete apo udhëzimet e përdorimit të një aparature të përdorimit të përditshëm (të një pajisjeje elektroshtëpiake, apo të një bankomati). Edhe në këtë rast bëhen disa pyetje për të parë nëse kandidati ka kuptuar atë që ka lexuar.

Pengesa e fundit është prova e shkrimit. Kandidatit i kërkohet, për shembull, të shkruajë një e-mail shumë të thjeshtë apo të përpilojë një formular me të dhëa të ndryshme personale.

Gjithsej, provimi zgjat 60 minuta.  25 minuta për provën e dëgjimit, që vlerësohet maksimumi me 30 pikë, 25 minuta për provën e leximit që vlerësohet maksimumi  me 35 pikë, dhe 10 minutat e tjera janë për provën e shkrimit që vlen 35 pikë.

Që provimi të konsiderohet i marrë, duhen mbledhur të paktën 80 pikë nga 100 të mundshmet. Kush ia del mbanë mund të vazhdojë procedurën e zakonshme për kartën e qëndrimit. Atyre që nuk arrijnë të kapërcejnë këtë pengesë nuk u mbetet tjetër veçse të studiojnë sërish dhe të prenotohen për një provim të ri. Por ndërkaq, askush nuk i pengon të përtërijnë lejen e qëndrimit nëse ajo që kanë po u skadon.

Elvio Pasca

Shkarko:
Ministria e Arsimit: “Udhëzime teknike-operative për përcaktimin e përmbajtjes së provave të ndryshme që përbëjnë testin, kriteret e dhënies së pikëve dhe kohëzgjatja e testit”

Ndizni dritat! Përse qëndroni në errësirë si kuaj të vjedhur?

Berisha dhe biznesmenë shqiptarë në Milano