in

Karta e qëndrimit. Kush duhet të bëjë testin e gjuhës?

Dua të kërkoj kartën e qëndrimit. Kam ndjekur një kurs italishteje pranë një shkolle private që më ka lëshuar edhe një certifikatë të njohjes së gjuhës. Doja të dija nëse kjo më vlen edhe për kartën e qëndrimit, apo duhet të bëj testin?

Romë, 25 maj 2016 – Lëshimi i lejes së qëndrimit CE për qëndruesit afatgjatë, ajo që njihet edhe si karta e qëndrimit, varet veç të tjerash edhe nga njohja e gjuhës italiane (që verifikohet me anë të një testi). Niveli i kërkuar është A2 i Kuadrit të përbashkët europian që u referohet gjuhëve, nivel që parashikon kuptimin e shprehive të përdorimit të përditshëm.

Por jo të gjithë shtetasit e huaj janë të detyruar të bëjnë testin. Ja kategoritë për të cilët nuk nevojitet tesit i gjuhës:

– të miturit nën 14 vjeç;

– të huajt me aftësi të kufizuara në mësimin e gjuhës për arsye që kanë të bëjnë me moshën, patologji mjekësore apo ndonjë gjymtim. Në këto raste, kërkesës i duhet bashkangjitur një certifikatë e lëshuar nga struktura shëndetësore publike;

– personat që kanë një dëshmi apo një titull studimi që certifikon njohjen e gjuhës italianë në një nivel jo më të ulët se A2 të lëshuar nga Universiteti Roma 3, Universiteti i Perugias, Universiteti për të huajt i Sienas ose nga Società Dante Alighieri;

– të huajt që kanë ndjekur një kurs të gjuhës italiane pranë Qendrave provinciale të Arsimit për të rritur dhe kanë marrë në fund të kursit një dëshmi të njohjes së gjuhës italiane jo më të ulët se niveli A2. Bëjnë pjesë në Qendrat provinciale të Arsimit për të rritur, Qendrat Territoriale të përhershme për arsimimin e të rriturve dhe kurset e natës pranë instituteve shkollore të çdo shkalle;

– të huajt që kanë marrë, në kuadrin e krediteve të mbledhura për marrëveshjen e integrimit, njohjen e një niveli A2 të gjuhës;

– kush ka ndjekur e përfunduar shkollën italiane tetëvjeçare apo të mesme ose kush ka frekuentuar e është diplomuar pranë qendrave provinciale të arsimimit të të rriturve;

– kush ndjek kurs studimesh pranë një universiteti italian shtetëror apo privat të njohur nga shteti apo kush bën doktoraturën apo një mastër universitar në Itali;

– kush ka hyrë në Itali si drejtues apo personel me kualifikim të lartë i një ndërmarrjeje apo shoqërie: për shembull, lektorë e profesorë universiteti; përkthyes dhe gazetarë të akredituar në Itali ose  punonjës të varur të organeve të shtypit, të kanaleve televizive e radiofonike të huaja (në bazë të nenit 27, paragrafi 1, germat a) c) d) e q) të dekretit legjislativ 286/98);

– të huajt me statusin e mbrojtjes ndërkombëtare.

Të gjithë të huajt e tjerë që nuk bëjnë pjesë në kaegoritë e mësipërme duhet të bëjnë testin e italishtes para se të kërkojnë marrjen e kartës së qëndrimit.

Për shembull, kush ka bërë kopshtin apo shkollën fillore e nuk ka mbaruar tetëvjeçaren, duhet t’i nënshrtohet testit për gjuhën italiane. Edhe kush ka një dëshmi gjuhe nga një shkollë që nuk bën pjesë në Qendrat provinciale për arsimimin e të rriturve apo nga shkolla private që nuk lëshojnë dëshmi të njohjes së gjuhës të njohura nga Universiteti Roma 3, Universiteti i Perugias, Universiteti për të huajt i Sienas ose nga Società Dante Alighieri, duhet të mbrojë testin e gjuhës.

Duhet kujtuar gjithashtu që kush e ka lejen e qëndrimit CE për qëndruesit afatgjatë e duhet ta përditësojë nuk është i detyruar të bëjë testin e gjuhës. Ky detyrim është vetëm për ata që e marrin për herë të parë këtë dokument qëndrimi.

In italiano: Carta di soggiorno. Chi deve fare il test di italiano? Chi no?

Maria Elena Arguello/Stranieriinitalia.it

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Biblioteka Kombëtare dixhitailizon veprën e Naim Frashërit

Sentenza del TAR Lazio che cancella la tassa sul permesso di soggiorno