in

Leja e qëndrimit. Kur duhet përditësuar e ç’procedurë duhet ndjekur?

Kam ndërruar rezidencën e më kanë thënë që duhet të përditësoj edhe lejen e qëndrimit. Çfarë procedure duhet ndjekur?

Romë, 1 prill 2016 – Mbajtësi i një lejeqëndrimi të zakonshëm apo të një lejeqëndrimi BE qër qëndrues afatgjatë (kartë qëndrimi) e ka të detyrueshme të kërkojë përditësimin e të dhënave të shënuara në dokument kur:

– ndryshon vendbanimin;
– përtërin pasaportën apo merr pasaportë të re;
– duhen korrigjuar të dhënat personale (emri, mbiemri, datëlindje apo vendlindje);
– duhet të fusë në lejen e qëndrimit emrin e një biri nën moshën 14-vjeçare.

Procedura që duhet ndjekur

Për përditësimin e lejeqëndrimit duhet të merret në postë një komplet formularësh, të përpilohet Formulari 1 (këtu shihni një kopje të tij), të bashkangjitet dokumentacioni i nevojshëm (që ndryshon sipas arsyes për të cilën kërkohet përditësimi) dhe të nisen të gjitha përmes “Sportello Amico” të një poste.

Dokumentet që i bashkangjiten kompletit të formularëve

Për të gjitha kërkesat e përditësimit duhen bashkangjitur:

– fotokopje e pasaportës (vetëm faqet me të dhënat personale);
– fotokopje e lejes së qëndrimit;
– fotokopje e kodit fiskal.

Nëse përditësimi i dokumentit bëhet për të komunikuar ndryshimin e vendbanimit, mjafton të bashkangjitet një vetëdeklarim me adresën e re.

Për ndryshimin e pasaportës duhet bashkangjitur një fotokopje e pasaportës së re. për korrigjimin e të dhënave personale duhet bashkangjitur një fotokopje e deklaratës së konsullatës së vendlindjes në Itali që dëshmon se të dhënat e reja personalei referohen të njëjtit person. Kjo dëshmi duhet të legalizohet më parë në Prefekturën e provincës së vendbanimit.

Së fundi, në rast se kërkohet regjistrimi në dokumentin e prindit të një të mituri nën 14 vjeç, i interesuari duhet t’i bashkangjisë formularit një vetëdeklarim të estraktit të aktit të lindjes me emrat e prindërve e një fotokopje të autorizimit të prindit tjetër për regjistrimin e të miturit në dokument.

Sa kushton përditësimi?

Par nisjes së kompletit të formularëve, i interesuari duhet të paguajë një buletin postar me vlerë 27,50€ për shtypjen e lejeqëndrimit elektronik, të vendosë mbi Formularin 1 një pullë taksë me vlerë 16,00€. Së fundi, për nisjen me postë të siguruar të kompletit të formularëve i duhet paguar punonjësit të postës edhe 30€.

Është mirë të kujtojmë që lejeqëndrimi BE për qëndruesit afatgjatë, e ashtuquajtura karta e qëndrimit, është e vlefshme si dokument identiteti për pesë vjet nga data e lëshimit. Para skadimit të pesë vjetëve, mbajtësi i saj duhet të kërkojë përditësimin e dokumentit që bëhet me procedurën e mësipërme.

Avv. Mascia Salvatore
Stranieriinitalia.it/Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

 

Catania. Niseshin për Londër me dokumente të falsifikuara, arrestohen

Grosseto. Vrau një të ri që nuk ndaloi në postbllok, 10 muaj burg policit