in

Ndryshon deklarimi i punësimit të bashkëpunëtorëve familjarë

Fusha të gjysmë të përpiluara dhe thjeshtësime të tjera për punëdhënësit. Kush nuk di të përdorë internetin mund të bëjë deklarimin me telefon

Romë, 26 shtator 2010 – Ndryshon e bëhet më i thjeshtë deklarimi on-line i punësimit të bashkëpunëtoreve familjare (colf & badanti). Gjithçka mund të bëhet në faqet internet të institutit të sigurimeve shoqërore italiane (INPS), www.inps.it, që ka një seksion kushtuar shërbimeve për punën shtëpiake (për t’u futur në këtë seksion, i interesuari duhet të regjistrohet më parë). Mes shërbimeve të ofruara është edhe “denuncia online” (deklarimi on-line i punësimit), ku punëdhënësit duhet të shënojnë të dhënat e tyre, ato të punonjësit dhe disa informacione mbi marrëdhënien e punës, si orët, rrogën etj.

badanteNga fundi i gushtit, në sistem janë futur disa elemente të reja si para-përpilimi i fushave me informacione që INPS zotëron dhe përpilimi i udhëhequr i fushave që kanë të bëjnë me lejen e qëndrimit. Është bërë më i thjeshtë edhe shkarkimi dhe ruajtja e një kopjeje të deklarimit dhe mund të përdoret posta elektronike e certifikuar për të komunikuar me Institutin.

Deklarimi i punësimit është komunikim i detyrueshëm dhe duhet bërë një ditë para vendosjes së marrëdhënies së punës, on-line apo me telefon, në numrin 803.164. Kush punëson si bashkëpunëtore familjare një shtetase jokomunitare, nuk duhet të harrojë t’i nisë me postë kontratën e qëndrimit Sportelit Unik për Imigracionin. (EP)

Lejeqëndrime të falsifikuara, 7 arrestime në Genova

Klara Kodra, koreografja e fluturave të arta italiane