in

Nga 9 shtatori edhe patentat e reja shqiptare mund të konvertohen në Italiane 

Një qarkore e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve lajmëron zyrat periferike të Motorizimit Civil mbi “Ndryshimet e marrëveshjes reciproke lidhur me konvertimin e patentave dhe përditësimin e dokumenteve të bashkëngjitura me të dhënat teknike” që mundëson më në fund konvertimin e patentave shqiptare  të lëshuara nga janari 2017 e këtej. Konvertimi i patentave të reja është i mundur nga nesër, 9 shtator 2019
Ja qarkorja e ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve e 3 shtatorit 2019 me notën verbale dhe dokumentet e bashkëngjitura me të dhënat teknike të patentave shqiptare

Romë, 8 shtator 2019 – Hyn sot në fuqi marrëveshja e modifikuar mbi konvertimin e patentave shqiptare në Itali që u lejon shqiptarëve të Italisë  me leje të drejtimit të makinave të marra në Shqipëri nga 24 janari 2017 e këtej të mund ta konvertojnë atë në Itali. Kjo do të thotë që duke filluar nga e hëna ata mund të kërkojnë pranë zyrave të Motorizimit Civil të konvertojnë patentën shqiptare të formatit të ri, gjithnjë nëse atë e kanë marrë para se të jenë bërë rezidentë në Itali. 

Këtë thotë qarkorja nr. 26741 e 3 shtatorit e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve drejtuar zyrave periferike të motorizimit civil që i lajmëron mbi Notën verbale rreth “Ndryshimeve të marrëveshjes reciproke të konvertimit të lejeve të drejtimit të automjeteve dhe përditësimit të dokumenteve të bashkëngjitura me të dhënat teknike”. 

Në qarkore theksohet se Marrëveshja e Modifikuar dhe tabelat me të dhënat teknike të patentave shqiptare hyjnë në fuqi nga 8 shtatori 2019 e duke filluar nga 9 shtatori (data 8 qëllon e diel) “do të jenë jo një por dy modele patentash shqiptare që do të konsiderohen të konvertueshme në Itali. Për rrjedhojë, zyrat e Motorizimit Civil mund të pranojnë edhe kërkesat për konvertimin e patentave shqiptare të lëshuara në formatin e vitit 2017″. 

Në dokumentin e bashkëngjitur qarkores jepen tabelat e barasvlefshmërisë së patentave (cila patentë italiane përkon me atë shqiptare) dhe të dhënat teknike të dy modeleve të patentave shqiptare që mund të konvertohen në italiane: ato të lëshuara nga 1 korriku 2005 deri më 24 janar 2017 dhe të rejat e lëshuara nga 24 janari 2017 e këtej. 

Së fundi, në qarkore vihet në dukje se mbeten të pandryshuara “të gjitha procedurat e dispozitat në fuqi deri para kësaj qarkoreje që kanë të bëjnë me konvertimin e patentave shqiptare dhe që nuk preken nga marrëveshja e modifikuar”.  

Ky paragraf i fundit nënkupton se mbeten të pandryshuara kriteret e konvertimit. Konvertohen patentat shqiptare që janë marrë para vendosjes së rezidencës në Itali, dhe se patenta shqiptare mund të përdoret në Itali vetëm vitin e parë të rezidencës. Për të ngarë makinën në Itali pas vitit të parë të rezidencës, i interesuari duhet të ketë konvertuar shqiptaren në Italiane. Gjithsesi i interesuari ka deri katër vjet kohë për të konvertuar patentën shqiptare në italiane pa qenë nevoja të japë provimet e teorisë dhe të praktikës, por veç vitit të parë, gjatë tre të tjerëve nuk mund të ngasë makinën në Itali.

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për konvertimin

Kërkesa e konvertimit i drejtohet Zyrës provinciale të motorizimit civil (edhe përmes Autoshkollave apo Studiove të Konsulencës Automobilistike) duke paraqitur këto dokumente:

– Kërkesa në formularin TT 2112 (që jepet në sportel) e përpiluar dhe e nënshkruar;
– Dëshmia e derdhjes së 32,00 € në llogarinë rrjedhëse postare 4028;
– Dëshmia e derdhjes së 10,20 € në llogarinë postare 9001. Buletinet e llogarive rrjedhëse të gatshme mund të gjenden në zyrat e postës ose në Zyrat Provinciale të Departamentit të Trasportit tokësor. Nuk mund të përdoren buletine të tjera përveç këtyre të gatshme;
– Patenta shqiptare në origjinal dhe fotokopja e saj në të dyja anët;
– Përkthimi me pullë-taksë me 16,00 € i patentës shqiptare, i bërë nga një përkthyes i betuar. Përputhshmëria e përkthimit me tekstin shqip duhet të certifikohet nga përfaqësia diplomatike (konsullatat) shqiptare në Itali. Kjo certifikatë duhet të legalizohet më pas në Prefekturë;
– 2 fotografi format tesera, njëra prej të cilave e autentikuar;
– Certifikata mjekësore me pullë-taksë me fotografi (bëhet në ASL dhe nga mjekë të autorizuar) e gjashtë muajve të fundit;
– Fotokopja e kodit fiskal;
– Fotokopja e lejes apo e kartës së qëndrimit e paskaduar (tregohet edhe origjinali për të verifikuar përputhshmërinë me fotokopjen), ose i kuponit të përtëritjes (dokumentet tregohen edhe në origjinal për të verifikuar përputhshmërinë me fotokopjen).

Shkarko:

Qarkoren nr. 26741 e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve e 3 shtatorit 2019 me Notën Verbale të modifikimit të Marrëveshjes reciproke mbi konvertimin e patentave
Të dhënat teknike të patentave shqiptare dhe tabelat e barasvlefshmërisë me patentat italiane
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Ndotja e gjuhës shqipe nga fjalët e huaja të panevojshme

Procesi i Vlorës 1945, dëshmitë – BRENGA IME SHQIPTARE