in

Patenta shqiptare. Konvertimi në italiane është sërish i mundur

Me disa kushte, lejet shqiptare të drejtimit të automjeteve konvertohen në patenta italiane. Deri më 25 dhjetor 2019

 

Pas një periudhe disa mujore të ndërprerjes së marrëveshjes, nga 25 dhjetori 2014 është sërish i mundur konvertimi i patentave shqiptare në italiane. Përtëritja e marrëveshjes dypalëshe mbi konvertimet e lejeve të drejtimit të automjeteve do të vlejë deri më 25 dhjetor 2019.

Praktikisht vlejnë thuajse të gjitha rregullat e mëparshëm, të gushtit 2009 kur marrëveshja u lidh për herë të parë. Para së gjithash, vlen të përmendet që konvertohen (tashmë prej disa kohësh) vetëm patentat shqiptare në formatin card që në Shqipëri lëshohen prej 1 korrikut 2005. Duhet mbajtur gjithashtu parasysh që konvertohen patentat shqiptare që janë marrë para vënies së rezidencës në Itali, dhe se patenta shqiptare mund të përdoret në Itali vetëm vitin e parë të rezidencës. Për të ngarë makinën në Itali pas vitit të parë të rezidencës, i interesuari duhet të ketë konvertuar shqiptaren në Italiane. Gjithsesi i interesuari ka maksimumi katër vjet kohë për të konvertuar patentën shqiptare në italiane pa qenë nevoja të japë provimet e teorisë dhe të praktikës, por hiq vitin e parë, gjatë tre të tjerëve nuk mund të ngasë makinën në Itali.

Sipas Ministrisë së Infrastrukturave dhe Transporteve, konvertimi i patentave shqiptare është njësoj si ai i patentave të vendeve të tjera jo anëtare të BE-së që kanë nënshkruar marrëveshje dypalëshe me Italinë, ashtu si Shqipëria. Në fakt në faqet zyrtare të kësaj ministrie, i vetmi shënim për Shqipërinë është që marrëveshja është e vlefshme për pesë vjet, duke filluar nga 25 dhjetori 2014 deri më 25 dhjetor 2019.

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për konvertimin

Kërkesa e konvertimit duhet bërë pranë një zyre provinciale të motorizimit civil duke paraqitur këto dokumente:

– Kërkesa në formularin TT 2112 (që jepet në sportel) e përpiluar dhe e nënshkruar;
– Dëshmia e derdhjes së 32 eurove në llogarinë rrjedhëse postare 4028;
– Dëshmia e derdhjes së 9,00 eurove në llogarinë postare 9001. Buletinet e llogarive rrjedhëse të gatshme mund të gjenden në zyrat e postës ose në Zyrat Provinciale të Departamentit të Trasportit tokësor. Nuk mund të përdoren buletine të tjera përveç këtyre të gatshme;
– Patenta shqiptare në origjinal dhe fotokopja e saj në të dyja anët;
– Përkthimi me pullë-taksë me 16,00 euro i patentës shqiptare, i bërë nga një përkthyes i betuar. Përputhshmëria e përkthimit me tekstin shqip duhet të certifikohet nga përfaqësia diplomatike (konsullatat) shqiptare në Itali. Kjo certifikatë duhet të legalizohet më pas në Prefekturë;
– 2 fotografi format tesera, njëra prej të cilave e autentikuar;
– Certifikata mjekësore me pullë-taksë me fotografi (bëhet në ASL dhe nga mjekë të autorizuar) e gjashtë muajve të fundit;
– Fotokopja e kodit fiskal;
– Fotokopja e lejes apo e kartës së qëndrimit e paskaduar, ose kuponi i përtëritjes.

Keti Biçoku

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)
Marrëveshja për modifikimin, përditësimin dhe përtëritjen e “Marrëveshjes mes Qeverisë shqiptare dhe asaj italiane lidhur me konvertimin e lejeve të drejtimit të automjeteve”:

Foshnja nën telat me gjemba, shpresa e refugjatëve fiton çmimin World Press Photo

Azilkërkuesit shqiptarë që duan, por nuk largohen dot nga Gjermania