in

“Bota shqiptare” kërkon një gazetar

“Bota shqiptare” – gazeta e shqiptarëve në Itali, kërkon një gazetar për redaksinë e saj në Romë.

I interesuari duhet të ketë kryer apo të jetë duke përfunduar studimet e larta, të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe italiane, të jetë 22-30 vjeç dhe të ketë vendbanimin në Romë. Çdo përvojë e mëparshme në shtypin e shkruar, edhe pse jo e domosdoshme, përbën përparësi.

Kandidatët janë të ftuar të dërgojnë në redaksia@botashqiptare.net një CV si edhe një artikull me të paktën 1000 fjalë të shkruar prej tyre. Përfshirja e artikullit, krah kritereve te tjera, është kusht për shqyrtimin e kërkesës.

Roma dhe Birra Korça

Zanatçinjtë e imigracionit, asqerët e rinj në shërbim të politikës italiane