in

Shtetësia italiane. A mund të mbledh të ardhurat me ato të bashkëjetuesit?

Bashkëjetoj me një shtetas italian, kemi dy fëmijë por nuk jemi të martuar. Po kërkoj shtetësinë italiane, por të ardhurat që kam janë të pamjaftueshme. A mund të shtoj edhe atë të partnerit?

Romë, 26 janar 2015 – Prindërit e qytetarëve italianë që nuk janë të martuar me shtetas italian por bashkëjetojnë, mund të paraqesin kërkesë për shtetësinë vetëm për motive rezidence, pra sipas nenit 9 të Ligjit mbi shtetësinë nr. 91/1992. Ligji nuk parashikon mundësinë e transmetimit të shtetësisë nga fëmijët te prindërit pasi parimi i ius sanguinis bazohet në njohjen e shtetësisë në bazë të prejardhjes në linjë të drejtpërdrejtë.

Bashkimi i të ardhurave parashikohet në rastin kur shtetasi i huaj që kërkon shtetësinë për motive rezidence dhe nuk ka të ardhura të mjaftueshme ndaj paraqet të ardhurat e përgjithshme të bërthamës familjare. Në rast se të interesuarit i nevojitet të bashkojë të  ardhurat me ato të partnerit, këtë gjë mund ta bëjë vetëm në rast se çifti është i martuar, në këtë aspekt jetesa në të njëjtën shtëpi nuk mjafton.

Në rast se çifti i formuar nga një italian e një i huaj vendos të martohet, është e mundur të modifikohet kërkesa e e shtetësisë e nisur për motive rezidence në një kërkesë shtetësie për motive martese. Për më tepër, kur kërkuesi i shtetësisë është i lidhur me martesë më një shtetas italian nuk është e nevojshme të tregojë që ka të ardhura.

Maria Elena Arguello/Stranieriinitalia.it

Mbyllet raundi i parë i negociatave për marrëveshjen e pensioneve me Gjermaninë

Shtetësia italiane. Kërkesat do të paraqiten online