in

Universitetet italiane. Nisin regjistrimet për vitin 2017/2018 për të huajt

studenti
Nisin procedurat që do të sjellin mijëra të rinj që sot nuk jetojnë në Itali për të ndjekur këtu në universitetet, akademitë, konservatorët italianë. Kërkesat pranë konsullatave italiane në atdhe brenda datës 21 korrik 2017

Romë, 12 prill 2017 – Janë hapur që më 20 mars pararegjistrimet për të rinjtë e huaj që duan të vijnë për të ndjekur një universitet, një akademi apo konservator në Itali.

Pararegjistrimet bëhen pranë konsullatave italiane në botë. Kujdes, procedura e pararegjistrimeve është e vlefshme vetëm për ata që jetojnë jashtë Italisë, sepse të gjithë të rinjtë rezidentë të rregullt në Itali regjistrohen në Universitet njësoj si bashkëmoshatarët e tyre italianë.

Natyrisht, para së gjithash, të rinjtë e huaj duhet të zgjedhin ku duan të shkojnë, duke i hedhur një sy vendeve të vëna në dispozicion për studentët që vijnë nga jashtë Italisë nga çdo universitet e nga çdo shkollë e lartë e formimit artistik, muzikor e koreografik. Këto vende i gjejnë në adresën http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Pasi të bëjnë zgjedhjen e tyre, duhet të paraqesin kërkesën e pararegjistrimit në konsullatën italiane në vendlindje. Në Shqipëri, sipas qytetit të rezidencës, kërkesa paraqitet në Zyrën konsullore të ambasadës në Tiranë ose në Konsullatën italiane në Vlorë. Për të bërë këtë kanë kohë deri më 21 korrik 2017.

Konsullatat, pasi të mbledhin kërkesat, do t’ua përcjellin universiteteve (brenda 26 korrikut 2017) dhe në gusht do të nisin t’u japin vizën e hyrjes në Itali (brenda datës 24 gusht 2017) studentëve të pranuar që duhet të japin provimet e para. Më 1 shtator 2017 atë të italishtes, që është i detyrueshëm thuajse për të gjithë, dhe testet e pranimit, nëse është zgjedhur një fakultet me numër të mbyllur studentësh sipas kalendarit të paracaktuar.

Kush do të kalojë me sukses testimet mund të kërkojë më pas lejen e qëndrimit për motive studimi.

Ministria ka aktivizuar një faqe internet (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) me listën e vendeve në dispozicion në çdo universitet, akademi dhe konservator, rregullat për pararegjistrimet, kalendarin dhe formularët që duhen përdorur.

 

“Il tuo nome è una promessa”, Besa e shqiptarit e rrëfyer nga Anilda Ibrahimi

“Il sogno italiano” di Aliçka si presenta a Roma