in

Dygjuhësia mban trurin të ri

Të mësosh një gjuhë të huaj në fëmijëri, nga prindi apo në shkollë, i bën mirë trurit.

E thotë logjika e shëndoshë por tani e konfirmojnë edhe kërkimtarët shkencorë të universitetit të Pennsylvanias, në Shtetet e Bashkuara që kanë bërë një studim mbi efektet e dygjuhësisë.

Rezultatet thonë që kalimi nga një gjuhë në tjetrën nuk i ngatërron të vegjlit, përkundrazi, është një ushtrim i shkëlqyer për trurin e tyre, e bën më elastik, dhe e përgatit për një pleqëri më të mirë.

Sipas kërkimtarëve, njohësit e dy gjuhëve kur flasin mes tyre gjejnë termin më të mirë për të shprehur atë që mendojnë. Ndërsa nëse një person me dy gjuhë flet me një që njeh vetëm njërën prej gjuhëve, rrallë bën gabime.

Truri i atyre që njohin dy gjuhë është më efikas edhe kur i nënshtrohet rezonancave magnetike dhe elektroencefalogrameve. Dhe së fundi, duket se zhvillon një mbrojtje më të mirë kundër sëmundjeve të lidhura me përparimin e moshës si Alzheimer apo demenca e pleqërisë.

Televotë transparente dhe e besueshme

Italia i kërkon ndihmë Europës për klandestinët