in

Flukset për sezonalët: ja kuotat sipas provincave

Ministria e Punës bën shpërndarjen e 60mijë kuotave të dekretit të flukseve për sezonalët 2011

Romë, 29 mars 2011 – Pas një jave nga nisja e kërkesave, mund të nisë edhe shpërndarja e 60mijë hyrjeve të parashikuara nga dekreti i flukseve për sezonalët. Ministria e Punës ka ndarë kuotat mes provincave, kështu që sportelet unike për imigracionin mund të ecin përpara me përpunimin e kërkesave dhe t’u japin punëdhënësve autorizimet.

Shkarko shpërndarjen e kuotave nëpër provinca

Grasso: Në 7 vjet, 3.180 viktimat e trafikut të njerëzve

Ndërmjetësimi i detyrueshëm, rrugëzgjidhja për drejtësinë civile