in

Karta Blu. Nis njohja e kualifikimeve profesionale

Ministria tregon procedurën për punonjësit me kualifikim të lartë që duan të vijnë në Itali

Romë, 12 dhjetor 2012 – Nga gushti i shkuar, për t’iu përshtatur normativave europiane, Italia ka hahur një kanal të veçantë e të privilegjuar për ardhjen dhe qëndrimin e punonjësve “me kualifikim të lartë”. Këta mund të hyjnë në Itali pavarësisht dekreteve të flukseve dhe në çdo çast të vitit, sipas kërkesave të ndërmarrjeve. Dhe bëhen titullarë të një “Karte blu europiane”, një super leje qëndrimi që u jep atyre më shumë të drejta se punonjësit e tjerë imigrantë.

Si dallohet një punonjës “me kualifikim të lartë”? sipas ligjit, duhet të ketë kompletuar në atdhe shkollën e mesme me kohëzgjatje të paktën trevjeçare dhe të ketë marrë një kualifikim profesional që të hyjë në nivelet 1, 2 dhe 3 të klasifikimit ISTAT të profesioneve CP 2011 (këtu lista e plotë). Kush dëshiron të hyjë në Itali me një profesion të disiplinuar nga ligji (professione regolamentata), pra për të cilin parashikohet me ligj një rrugëtim i caktuar për ta ushtruar, vduhet të përmbushë edhe disa kritere të tjera të parashikuara nga ligji italian.

Më 7 dhjetor 2012 ministria e Brendshme ka dhënë udhëzime më të sakta lidhur me njohjen e kualifikimeve profesionale të marra jashtë Italisë duke treguar dy rrugë të ndryshme që duhen ndjekur.

Për profesionet e disiplinuara me ligj në Itali, shpjegon një qarkore e ministrisë, njohja e kualifikimit i kërkohet autoriteteve të përcaktuara në “nenet 16 dhe 17 të dekretit legjislativ nr. 206 të 6 nëntorit 2007”, që do të kenë 30 ditë kohë për t’u përgjigjur. Kjo do të thotë, për shembull, që kush ushtron profesion në fushën e shëndetësisë duhet t’i drejtohet ministrisë së Shëndetësisë, kush ushtron aktivitetin në sektorin e sportit, Departamentit të politikave për të rinjtë dhe aktivitetet sportive të Presidencës së Këshillit të Ministrave.

Sa për njohjen e kualifikimeve profesionale ekzistuese jashtë Italisë por që këtu nuk janë të disiplinuara me ligj “professioni non regolamentate”, punonjësi apo ndërmarrja që kërkon ta sjellë në Itali duhet të paraqesin një kërkesë pranë ministrisë së Arsimit, Universitetit dhe kërkimeve shkencore, duke përdorur një formular të bashkangjitur qarkores së ministrisë së Brendshme.

Bashkë me kërkesën duhet të paraqiten kopje të autentikuara të dëshmisë së studimeve, të përkthyer dhe të legalizuar me deklaratën e vlefshmërisë dhe të planit të studimeve të mbaruara, bashkë me listën e notave të provimeve. Kjo procedurë, premtojnë nga ministria e Brendshme, “do të mundësojë njohjen në kohë fiziologjikisht të shkurtër”.

Scarica la circolare

Elvio Pasca

Pas ‘Shqipëria një euro’, vjen edhe ‘shtetësia shqiptare 200.000 euro’

Nga 12 dhjetori Papa ‘cicëron’ në Twitter