in

Përkthimi i dokumenteve me vulë apostille

Ku duhet bërë përkthimi i dokumenteve të legalizuara me Apostille?

Përkthimi i dokumenteve me vulë Apostille është i nevojshëm thjesht për faktin që edhe pse i vlefshëm, dokumenti është i pakuptueshëm nga administrata e vendit tjetër ku dokumenti duhet paraqitur.  Ja disa raste konkrete përkthimesh të mundshme:

Në rastin e dokumenteve italiane që duhen përdorur në Shqipëri, përkthimi mund të bëhet në Itali apo në Shqipëri. Para së gjithash dokumentit i vihet vula Apostille. Nëse është fjala për certifikata apo patenta për ngasjen e makinës, këto mund të bëhen në Ambasadë apo Konsullatën shqiptare në Itali. Aty përkthehen dhe legalizohet përkthimi dhe mund të përdoren në Shqipëri. Për të gjithë dokumentet (përfshirë certifikatat dhe patentat) mund të zgjidhet të përkthehen nga një përkthyes i betuar në Itali. Ai i përkthen, shkon betohet në gjykatë, tek gjykatësi i paqes apo tek një noter dhe betohet që përkthimi është i saktë, pra përkthimi merr kështu vlerë ligjore. Më pas, që edhe përkthimi të jetë i vlefshëm në Shqipëri, i duhet vënë vula Apostille edhe verbalit të betimit të përkthyesit duke legalizuar kështu jo përkthimin, por firmën e funksionarit apo të noterit që ka kundërfirmosur verbalin e betimit të përkthyesit. Në këtë mënyrë, dokumenti mund të dërgohet në Shqipëri. Duket diçka e ndërlikuar, por nuk është kështu. Gjithsesi mund të mbështeteni në agjenci të ndryshme që ofrojnë përkthime të legalizuara që ju kthejnë dokumentin të përkthyer me të gjitha vulat e legalizimit, të gatshëm për ta çuar në Shqipëri.

Një mënyrë tjetër është përkthimi i dokumentit italian me Apostille drejtpërdrejt në Shqipëri, tek një përkthyes i betuar atje. Dhe më pas dokumenti mund të paraqitet në zyrat e administratës shtetërore të Shqipërisë.

Në rastin e dokumenteve shqiptare që sillen në Itali, para së gjithash çohen në Ministrinë e Jashtme për t’u legalizuar me vulën Apostille. Përkthimi dhe legalizimi i përkthimit mund të bëhet në zyrat e përfaqësisë diplomatike italiane në Shqipëri, ose drejtpërdrejt këtu në Itali. Mjafton që dokumenti shqiptar me vulën apostille t’i jepet një përkthyesi të betuar, apo një agjencie shërbimesh që ofron përkthime të betuara, dhe më pas të paraqitet në zyrat e administratës italiane. Në këtë rast përkthimi nuk ka nevojë të ketë vulë apostille, pasi po përdoret nga administrata e të njëjtit vend ku është bërë përkthimi i betuar.

E drejta për pushime

Lo scafo della Kater i Rades non sarà rottamato