in

Mbërrin dekreti i flukseve. 70 mijë kuota për punonjës të huaj sezonalë e jo sezonalë

Kur gjithkush i kish humbur tashmë shpresat për hapjen e ndonjë shtegu për ardhjen në Itali për punë, Qeveria Draghi ka miratuar një dekret fluksesh në një nga  mbledhjet e saj të fundit për këtë vit. Vonë, shumë vonë për këtë vit (në rastin më të mirë, kërkesat e para do të mund të nisen nga janari 2022), por lajmi i mirë është që, ndryshe nga vitet e shkuara, dekreti i këtij viti do t’u hapë dyert e Italisë thuajse 70 mijë punonjësve, prej të cilëve rreth 28 mijë për punë të varur jo sezonale. E ashtu si prej shumë vitesh tashmë, nga këto flukse mund të përfitojnë qytetarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia.

Dekreti i miratuar pritet të shpallet në Gazetën Zyrtare e kërkesat mund të paraqiten nga dhjetë ditë pas botimit deri në dy muaj nga ajo datë.

Çfarë parashikon në hollësi dekreti i flukseve

Për vitin 2022 dekreti i sapomiratuar vë në dispozicion 69.700 kuota për të huaj që dëshirojnë të vijnë në Itali për punë e për konvertime lejeqëndrimesh të ndryshme: 27.700 janë për punonjës jo sezonalë dhe 42.000 për punonjës sezonalë.
Dekreti i flukseve i vitit 2020 nuk parashikonte as gjysmën e këtyre kuotave (ai vinte në dispozicion vetëm 30.850).

Kuotat e hyrjeve për punë jo sezonale

Nga 27.700 kuotat për punë të varur jo sezonale e autonome, në sektorët e autotransportit të mallrave, të ndërtimit dhe turizmit (hotele dhe restorante)

– 20.000 kuota rezervohen për punësime për qytetarë vendesh që kanë nënshkruar apo po nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi me Italinë për migrimin e ligjshëm:

  • 17 mijë rezervohen për punonjës që janë shtetas të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së veriut, Malit të Zi, Bosnje-Hercegovinës, Serbisë, Algjerisë, Bangladeshit, Koresë, Bregut të Fildishtë, Egjiptit, El Salvadorit, Etiopisë, Filipineve, Gambias, Ganësa, Japonisë, Indisë, Malit, Marokut, Mauritiusit, Moldovës, Nigerit, Nigerisë, Pakistanit, Senegalit, Sri Lankës, Sudanit, Tunizisë dhe Ukrainës.
  • 3 mijë të tjerat mbeten në dispozicion për qytetarë të vendeve me të cilat do të nënshkruhen marrëveshje bashkëpunimi mbi migrimin gjatë vitit.

100 kuota janë për punonjës të huaj josezonalë që kanë përfunduar programe formimi dhe shkollimi në vendlindje sipas nenit 23 të tekstit unik për imigracionin;

100 kuota hyrjeje rezervohen për punonjës me origjinë italiane (pasardhës deri të shkallës së tretë) rezidentë në Venezuelë;

500 kuota për punonjës të pavarur: sipërmarrës që duan të ngrenë në Itali një sipërmarrje Start-up apo të hapin një aktivitet privat duke investuar jo më pak se 500.000 € e që parashikon hapjen e të paktën 3 vendeve të reja pune, për profesionistë të pavarur, administratorë shoqërish, artistë të famshëm.

Konvertimet

Autorizohet konvertimi në leje qëndrimi për punë të varur i:

– 4.400  lejeqëndrimeve për punë sezonale;

– 2.000 lejeqëndrimeve për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional;

– 200 lejeqëndrimeve BE për qëndrues afatgjatë të lëshuar nga vende të tjera europiane;

Parashikohen gjithashtu edhe konvertime në lejeqëndrime për punë të pavarur i:

– 370 lejeqëndrimeve për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional;

– 30 lejeqëndrimeve BE për qëndrues afatgjatë të lëshuar nga vende të tjera europiane.

Kuotat e hyrjeve për punë sezonale

Dekreti parashikon 42.000 kuota për punonjës sezonalë për sektorin bujqësor dhe turistik.

Edhe këto kuota janë për punonjësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Algjeria, Bosnja-Herzegovina, Bengali, Korea, Bregu i Fildishtë, Egjipti, El Salvadori, Etiopia, Filipinet, Gambia, Gana, Japonia, India, Mali, Maroku, Mauricius, Moldova, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Salvadori Senegali, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina.

14.000 prej këtyre kuotave, vetëm për sektorin e bujqësisë, të mund të kërkohen në emër të punëdhënësve nga organizatat profesionale të kategorisë: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (përfshin Lega cooperative dhe Confcooperative). 

Së fundi, 1.000 nga 42 mijë kuotat u rezervohen autorizimeve shumëvjeçare, me fjalë të tjera, punonjësve që janë thirrur për të bërë punë sezonale në Itali, të paktën njëherë në pesë vjetët e fundit dhe për të cilët punëdhënësit mund të paraqesin kërkesa autorizimesh shumëvjeçare. Kjo do t’u lejojë ndërmarrjeve t’i sjellin në Itali vitet e ardhshme sapo të kenë nevojë për ta, pa pritur një dekret fluksesh.

Paraqitja e kërkesave

Për ndarjen e kuotave sipas krahinave, për udhëzimet  rreth paraqitjeve të kërkesave pritet të dalin qarkoret e ministrisë së Punës dhe të asaj të Brendshme. Pritet gjithashtu edhe shpallja e dekretit në Gazetën zyrtare e nga ajo datë do të dimë se kur do të paraqiten kërkesat. Dekreti vetë parashikon që:

 –për punonjësit josezonalë, të pavarurit dhe konvertimet kërkesat do të mund të nisen nga ora 9:00 e ditës së dhjetë pas datës së botimit;

– për punonjësit sezonalë,  nga ora 9:00 e ditës së pesëmbëdhjetë pas datës së botimit.

Një risi e këtij dekreti është çka thuhët në pikën 2. të nenit 7: “Pranohen kërkesat e paraqitura brenda dy muajve nga data e botimit të dekretit në Gazetën Zyrtare”. Vitet e shkuara kërkesat, gjithnjë nëse kishte akoma kuota në dispozicion, mund të niseshin deri më 31 dhjetor të vitit.

Teksti i dekretit të flukseve 2021/2022:

DPCM-flussi-2021

Si kërkohet konvertimi i patentave shqiptare në Itali

Il primo passo concreto verso l’accordo bilaterale sulle pensioni degli albanesi in Italia