in

Me ç’dokumente italiane mund të lëvizet në Europë

Lista  e përditësuar e dokumenteve italiane për të huajt të njohura nga të gjitha vendet e zonës Schengen. Mungon kuponi postar

Romë 14 qershor 2011 – Në prag të pushimeve verore është mirë të dimë se me çfarë lejeqëndrimi të lëshuar nga shteti italian mund të lëvizet pa problem në zonën Schengen. Gazeta Zyrtare e bashkimit Europian, më 27 maj, ka botuar listën e përditësuar të dokumenteve të vlefshme. Lista është e gjatë dhe përmban nga lejet e zakonshme të qëndrimit për motive pune deri te kartat e identitetit që lëshon ministria e Jashtme, duke përfshirë edhe lejet e qëndrimit për motive humanitare lëshuar afrikanëve të mbërritur në Itali muajt e fundit. Por në listën e gjatë mungon kuponi postar që qindra mijëra imigrantë mbajnë për muaj në xhep në pritje të lejeqëndrimit të parë apo të përtëritjes së tij. Kjo do të thotë që të gjithë këta nuk mund të qarkullojnë në zonën Schengen.

Zona Schengen përfshin aktualisht 25 vende: 22 të Bashkimit Europian (Austri, Blegjikë, Danimarkë, Francë, Finlandë, Gjermani, Greqi, Itali, Luksemburg, Hollandë, Portugali, Spanjë, Suedi, Republika Çeke, Estoni, Hungari, Letoni, Lituani, Maltë, Poloni, Sllovaki e Slloveni) dhe tri vende jo anëtare të BE-së (Norvegji, Islandë dhe Zvicër). Lihtenshtajn do të jetë së shpejti vendi i katërt jo komunitar që do t’i shtohet kësaj liste.

Ja lista e plotë e lejeve të qëndrimit që së bashku me një pasaportë, që të dyja të vlefshme, u japin të drejtën të huajve të qarkullojnë në zonën Schengen.
– Lejet e qëndrimit me vlefshmëri të përkohshme – të vlefshme nga tre muaj deri në tre vjet. Të lëshuara për këto motive. Po e lëmë motivin në gjuhën italiane, ashtu siç e gjeni të shkruar në dokument:
— affidamento (lëshuar të miturit të huaj, përkohësisht pa një ambient familjar të përshtatshëm),
— motivi umanitari (me kohëzgjatje mbi tre muaj),
— motivi religiosi,
— studio,
— missione (lëshuar të huajit të ardhur në Itali me një vizë ku është  shkruar shprehimisht “Missione” për të qëndruar përkohësisht në Itali),
— asilo politico,
— apolidia,
— tirocinio formazione professionale,
— riacquisto cittadinanza italiana (lëshuar të huajit në pritje të dhënies apo të njohjes së shtetësisë italiane),
— ricerca scientifica,
— attesa occupazione,
— lavoro autonomo, IT 27.5.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 157/5
— lavoro subordinato,
— lavoro subordinato stagionale,
— famiglia,
— famiglia minore 14-18 (lejeqëndrim për motive  familjare të bijve të mitur me moshë nga 14 deri në 18 vjeç),
— volontariato,
— protezione sussidiaria (lejeqëndrim i lëshuar sipas ligjit D.L. n. 251 të 19 nëntorit 2007 në pranim të direktivës europiane 2004/83/CE),

– Lejeqëndrim CE për qëndruesit afatgjatë me vlefshmëri të përhershme,

– Lejeqëndrime në letër (në përputhje me ligjislacionin italian) vlefshmëria e të cilave shkon nga një periudhë nën tre muaj deri në përfundimin e nëvojës:
— permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (i vlefshëm deri në tre muaj),
— carta di soggiorno (me vlefshmëri të  përhershme e lëshuar përpara ardhjes në fuqi të decreti legjislativ të 8 janarit 2007, n. 3 që aktualizon direktivën 2003/109/CE për qëndruesit afatgjatë, e barasvlerësuar nga dekreti legjislativ me “permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo”,
— carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE che sono cittadini di paesi terzi, (e vlefshme deri  në pesë vjet),

– carta d’identità M.A.E.(kartat e identitetit të lëshuara nga Ministria e Punëve të Jashtme):
— mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,
— mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,
— mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,
— mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,
— mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,
— mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,
— mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,IT C 157/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.5.2011
— mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all’estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario.

– lista e pjesëmarrësve në një udhëtim shkollor brenda Bashkimit Europian.

Lexoni listën në Gazetën Zyrtare të BE-së

RAMA apo BASHA{br}Kolegji rihap garën për Tiranën

Qendrat e dëbimit të ndaluara për gazetarët