in

Shërbime – Të kërkosh punë

Orientimi në punë
Ndihmë dhe këshilla për të gjetur punë
Formimi
Kurse formimi dhe përditësimi profesional
Takimi kërkesë-ofertë
Nisma për të vënë në kontakt ndërmarrjet, familjet dhe punonjësit
Shërbime personit
Kujdestare, bashkëpunëtore shtëpiake, infermierë dhe vullnetarë
Veprimtari për ripunësimin
Mbështetje për ata që kanë humbur vendin e punës e duan të gjejnë një tjetër
Krijim sipërmarrjeje
Kurse formimi, ndihmesë dhe fonde për çeljen e një aktiviteti sipërmarrës
Ndërmjetësimi kulturor
Ndërmjetësues dhe sportele në territor
Nisma specifike
Nisma në vendlindje
Kurse formimi, përzgjedhjeje dhe punësimi jashtë Italisë për të ardhur për punë në Itali
Punë plotësuese
Përfitim kredie
Ndihmë dhe informacione për të marrë  financime dhe kredi të vogla

Kurs formimi në Shqipëri për t’u punësuar në Itali. Mbyllet faza e parë

Ekstradohen nga Italia e Greqia dy shqiptarë. Kërkoheshin për drogë e prostitucion