in

Shqiptarët e Italisë në tregun e punës


Puna e pavarur

Rreth një e katërta e punonjësve shqiptarë kryejnë punë të pavarur. Në veçanti, janë 32.782 shqiptarë artizanëdhe përbëjnë një të katërtën e të gjithë artizanëve jokomunitarë. Janë rreth 31 mijë titullarët e sipërmarrjeve individuale (renditen të tretët e përbëjnë 9,2% e të gjithë sipërmarrësve  jokomunitarë). Sektori ku më shumë investojnë sipërmarrësit shqiptar mbetet prej vitesh a ii ndërtimit ku 76% e të gjitha sipërmarrjeve individuale të huaja ka për titullar një shqiptar.

Lega: “Ligje speciale kundër imigrantëve për t’u mbrojtur nga pushtimi”

Burgim të përjetshëm për Dritan Demirajn. Dënimi i kërkuar nga prokuroria