in

Shqiptarët e Italisë në tregun e punës


Fatkeqësitë në punë

Aspekt i dhimbshëm mbetet ai i aksidenteve në punë. Gjatë vitit 2013 kanë pasur një fatkeqësi në vendin e punës 9.192 shqiptarë (të dytët pas rumunëve, 13,3% e të gjitha fatkeqësive për jokomunitarët). Edhe pse nuk mund të ngushëllojë, nëse bëjmë një kahasim me vitet e mëparshme, duket se shifrat janë në rënie të fortë: nga 12.303 të vitit 2010 është kaluar në 9.192 gjatë 2013-tës.

Lega: “Ligje speciale kundër imigrantëve për t’u mbrojtur nga pushtimi”

Burgim të përjetshëm për Dritan Demirajn. Dënimi i kërkuar nga prokuroria