in

Si të vish në Itali për kurse apo stazhe profesionale


Në Itali

Në të dy rastet, kur të hyjë në Itali, brenda 8 ditëve, i huaji duhet të shkojnë në një Sportel ATM të Postës Italiane dhe për dërgojë një kit për të kërkuar leje qëndrimi. Operatori postar do t’i japë një kupon të letrës së porositur i cili vërteton paraqitjen e kërkesës dhe takimin në zyrat e Komisariatit Qendror të policisë për të përfunduar praktikën e lëshimit të lejes, pas dhënies së shenjave të gishtërinjve.

Leja e qëndrimit

Nëse nuk ka pengesa të veçanta, si për shembull një dëbim i vjetër i shtetasit jo komunitar që mund të ketë dhënë një emër të rremë, Kuestura do të lëshojë një leje qëndrimi për studim ose formim me të njëjtë kohëzgjatje të projektit të trajnimit. Kjo leje lejon regjistrimin në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar dhe në zyrën e gjendjes civile. Leje e tillë mund të konvertohet para afatit, në leje qëndrimi për arsye pune, të varur ose të pavarur, brenda kufijve të caktuar nga dekreti i flukseve.

Avv. Mascia Salvatore

Dhjetë mijë ardhje për të marrë një profesion në Itali

Qëllon gjashtë herë dhe vret hajdutin që gjen në shtëpi, Apeli e nxjerr të pafajshëm